Profilaktyka uzależnień

Anna Piekarska

W poniedziałek 12 czerwca, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcji filmów dotyczących powstawania mechanizmów uzależnień i skutków zdrowotnych zażywania środków psychoaktywnych. Filmy powstały dzięki pomysłowości i zaangażowaniu Dominika Jabłońskiego, Julii Zabłockej, Pauliny Kruszelnickiej, Karoliny Dorabiały i Gracjana Kaczmarka. Ponadto, młodzież opracowała prezentację multimedialną dotyczącą uzależnień, którą w przyszłym roku szkolnym, wychowawcy będą mogli wykorzystać do przeprowadzenia godzin wychowawczych.
Filmy i prezentacja, powstały jako element zadania dla przedstawicieli samorządów uczniowskich i pedagogów szkolnych – uczestników warsztatów: „Uzależnienia w kontekście Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach”, które zostały przeprowadzone w dniach 20 i 21 lutego w Starostwie Powiatowym w Żninie przez terapeutę uzależnień Zofię Robaczewską.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Warsztaty zawodowe spedytorów

Grażyna Raczyńska

8 czerwca 2017 roku uczniowie klasy 2b technikum spedycji, wraz z opiekunkami: Anną Prosianowską i Grażyną Raczyńską, wzięli udział w warsztatach zawodowych w firmach: POLZUG HUB Terminal Poznań oraz Grupa Raben w Gądkach.
Terminal kontenerowy w Gądkach nadzoruje stałe połączenia m.in. do Gdyni, Gdańska, Dąbrowy Górniczej, Hamburga i Antwerpii. Świadczy usługi odprawy celnej, dowozu i odwozu kontenerów samochodami i własnymi naczepami oraz składowania kontenerów. Obsługiwane jednostki intermodalne to kontenery 20, 40 i 45 stopowe, nadwozia wymienne i naczepy siodłowe.
W czasie warsztatów uczniowie mieli możliwość obserwować przeładunek kontenerów ciężkich. Grupa Raben w Gądkach natomiast zajmuje się m.in. logistyką kontraktową. Jest to usługa dotycząca szeregu operacji prowadzonych na powierzchni magazynowej począwszy od wyładunku i dekonsolidacji, następnie kompletacji, zabezpieczenia przesyłki oraz przygotowania do dystrybucji. 18 maja br. Grupa Raben otworzyła Halę nr 10 – innowacyjny magazyn wysokiego składu o powierzchni 20 500 m², dostosowany do przechowywania 34 tys. palet.
Nasi spedytorzy zwiedzili nowoczesny magazyn, a także wzięli udział w wykładzie i prezentacji poświęconej działalności Grupy Raben.


Konfrontacja teorii z praktyką

Danuta Biegańska

W dniu 30 maja, wraz z opiekunką panią Danutą Biegańską odbyliśmy żywą lekcję „Podstaw prawa transportowego” w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „Magnum” w Żninie.
W trakcie zwiedzania zakładu, mogliśmy prześledzić proces kontroli technicznej pojazdów samochodowych w ramach corocznego obowiązkowego przeglądu, którego celem jest przedłużenie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. Ponadto zostaliśmy zaznajomieni z zasadami funkcjonowania stacji diagnostycznej, wymogami prawnymi dotyczącymi wyposażenia stacji i nadzoru nad nimi. Na koniec panowie diagności zapoznali nas z tachografem cyfrowym i procesem jego legalizacji.
Wisienką na przysłowiowym torcie była wizyta w biurze współwłaściciela Stacji diagnostycznej. Pan Dariusz Kaźmierczak zaznajomił nas z systemem funkcjonowania swego nowoczesnego przedsiębiorstwa, realizującego transport na obszarze UE oraz krajów wschodnich. Zostaliśmy również zapoznani z najnowszym programem monitorującymi pracę pojazdów i kierowców zatrudnionych w firmie.
Oczywiście mieliśmy mnóstwo pytań, na które pan Kaźmierczak chętnie odpowiadał oraz zasypywał nas ciekawymi anegdotami ze swego życia zawodowego. Barwność przekazu i jego profesjonalizm sprawiły, że z ogromnym zaciekawieniem słuchaliśmy również wykładu o pozycji branży transportowo-spedycyjnej na arenie międzynarodowej.
Na koniec wizyty, ku naszemu zaskoczeniu pan Kaźmierczak przeprowadził konkurs z nagrodami ze znajomości Konwencji AETR, europejskiej umowy dot. pracy załóg pojazdów, które wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Wstydu nie było i posypały się nagrody.
Opuszczając gościnne mury Stacji Kontroli Pojazdów, po raz kolejny przekonaliśmy się, jak ważne w kształceniu zawodowym jest uzupełnianie wiedzy teoretycznej i konfrontowanie jej z praktyką profesjonalistów.

Panu Dariuszowi Kaźmierczakowi oraz jego pracownikom bardzo dziękujemy za gościnność i poświęcenie swego cennego czasu.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


„Tydzień przedsiębiorczości”

Grażyna Raczyńska

W dniach 22-26 maja 2017 roku, uczniowie klas drugich i trzecich technikum ekonomicznego, wzięli udział w XXXV edycji warsztatów „ Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości”. Ich organizatorem była Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
W programie warsztatów, prowadzonych przez doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, znalazły się zagadnienia z zakresu finansów, marketingu i zarządzania. Każdego dnia w godzinach od 12.00 do 15.00 wykładowcy zapoznawali uczestników z problematyką prowadzenia własnego biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi.

Wystarczy prześledzić program warsztatów: „Miękkie zarządzanie, twarde korzyści”,” „Podstawy zarządzania strategicznego”, „Mój pierwszy biznes – finanse i opodatkowanie” czy „Millenialsi na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi”, by stwierdzić potrzebę i celowość organizowania tego typu projektów dla lepszego poruszania się w otaczającej rzeczywistości gospodarczej.


PRAKTYKI ZAGRANICZNE W LONDYNIE

Anna Prosianowska

Uczniowie Żnińskiego Ekonomika w dniach 23.04.2017 - 06.05.2017 brali udział w zagranicznych praktykach w Londynie.
Od poniedziału do piątku pracowali w różnych firmach, natomiast w weekend mieli okazję zwiedzać miasto.
Wyjazd i pobyt był w całości sfinansowany ze środków unijnych.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


MATURA 2017

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


WIZYTA W BIBLIOTECE UKW W BYDGOSZCZY

Magdalena Szafrańska

21 kwietnia 2017 roku młodzież naszej szkoły pod opieką pań: Marii Sobaszkiewicz i Magdaleny Szafrańskiej miała okazję zobaczyć nowoczesny budynek oraz zapoznać się ze zbiorami Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczniowie mogli zorientować się, jakiego typu pozycje można znaleźć w bogatym księgozbiorze. Poznali też zasady korzystania, a także nauczyli się, jak wyszukiwać interesujące ich materiały.
Młodzież odwiedziła także Wojewódzką i Miejską Bibliotekę im. W Bełzy, gdzie znajdują się inkunabuły z klasztoru bernardynów. Panie pracujące w bibliotece pokazały nam, jak wyglądają magazyny, gdzie gromadzone i przechowywane są książki. Uczniowie odwiedzili także introligatornię, gdzie oprawia się książki.
Wycieczka była darmowa dzięki środkom pozyskanym w ramach grantu, na który środki przekazało Starostwo Powiatowe w Żninie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyćKONKURS POWIATOWY "AKADEMIA BANKOWOŚCI"

Iwona Skibińska

6 kwietnia 2017 r. w Żnińskim Domu Kultury odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „Akademia Bankowości” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Do konkursu zgłosiło się 14 drużyn dwuosobowych. W celu wyłonienia 8 zespołów zostały przeprowadzone eliminacje. Drużyny udzielały odpowiedzi na pytania z dziedziny ekonomii i bankowości aż nie wykorzystały 3 „szans”. Zwycięzcą została drużyna, która zachowała największą ich ilość.

Najlepszymi drużynami okazały się:

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie
II miejsce drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie
III miejsce drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie
II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie
III miejsce drużyna z I LO w Żninie

Finał:

I miejsce - drużyna z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w składzie Angelika Magdziak i Monika Gałgańska
II miejsce - drużyna z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w składzie Natalia Błażak i Kinga Piwecka
III miejsce - drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie w składzie Mikołaj Semrau i Mateusz Kunz

Gratulujemy!

Organizatorami konkursu był Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, Stowarzyszenie Edukacyjne „Ekonomik” i Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie. Honorowy patronat objęło Starostwo Powiatowe w Żninie.
Pomysłodawcą „Akademii Bankowości” był pan Roman Dobosz, nauczyciel ZSEH w Żninie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Wiosenne porządki

Katarzyna Nyka

Pod takim hasłem uczniowie z kl. IIb Technikum Spedycji oraz Ia Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie po raz kolejny włączyli się w akcję wiosennego sprzątania okolic Żnina w ramach zbliżającego się 22 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.
W miniony piątek 31 marca podczas pieszej wędrówki młodzież uporządkowała trasę ścieżki rowerowej biegnącej od Żnina przez Rydlewo do Podgórzyna. Akcję zorganizowano we współpracy z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żninie.
W akcji wzięli udział D. Jabłoński, K. Michalczak, J. Kałamejka, J. Musielski, R. Janus, M. Stańco, A. Bereźnicki, N. Zieliński, B. Figiel, D. Hemmerling, D.Gałąch. Opiekunem grupy była mgr Katarzyna Nyka.

kliknij aby powiększyć


Pielgrzymka na Jasną Górę

Katarzyna Nyka

Dnia 27 marca 2017r. z naszej szkoły na Jasną Górę do Częstochowy wyruszyli maturzyści z klasy IVa TE i IVb TS/TOR. Celem pielgrzymowania było podziękowanie za cztery lata nauki w technikum i prośba za przyczyną Matki Bożej o potrzebne łaski na czas egzaminów maturalnych i dalsze życie. Centralnym punktem na Jasnej Górze była Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, odprawiona w intencji uczniów oraz Droga Krzyżowa poprowadzona pod przewodnictwem księdza Krzysztofa Kawalerskiego.
Wraz z maturzystami pojechali opiekunowie ks. mgr Krzysztof Kawalerski oraz wychowawczyni klasy IVa mgr Katarzyna Nyka.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Warsztaty mydlane w Bydgoszczy

Magdalena Malinowska

Dnia 15.03 uczniowie klasy Ia i Ic wzięli udział w nietypowych zajęciach chemicznych zorganizowanych poza terenem szkoły. Pierwszym celem naszej wyprawy do Bydgoszczy była wizyta w kinie i projekcja filmu „Maria Skłodowska-Curie”, a drugim – warsztaty mydlane w Muzeum Mydła i Historii Brudu.
Uczniowie mieli okazję samodzielnie stworzyć mydło: wybrać jego kolor, kształt i zapach oraz udekorować je wybranymi dodatkami. Mydło zabrali na pamiątkę ze sobą. W muzeum odbyli również podróż przez wieki i zwiedzili niezwykłą ekspozycję, słuchając zabawnych historii. Była również okazja (z której niektórzy skwapliwie skorzystali)…, aby wskoczyć do średniowiecznej balii.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Ekonomiści i spedytorzy na praktykach

Katarzyna Nyka

Uczniowie klasy IIa Technikum Ekonomicznego oraz klasy IIIb Technikum Spedycji rozpoczęli praktyki zawodowe przewidziane w programie nauczania klas drugich i trzecich.
W lokalnych zakładach pracy będą w rzeczywistych warunkach pracy uczyć się zadań zawodowych przewidzianych w programie praktyk.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Rozlicz PIT z Ekonomikiem

Grażyna Raczyńska

W sobotnie przedpołudnie 4 marca 2017 roku w naszej szkole, już po raz czwarty odbyła się akcja „Rozlicz PIT z Ekonomikiem”.

Na mieszkańców Żnina i okolic, w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej oczekiwali nauczyciele i uczniowie ZSEH oraz pracownicy Żnińskiej Skarbówki, by pomóc rozliczyć dochody 2016 roku.
Dla osób niepełnosprawnych i starszych zorganizowano dodatkowe stanowisko rozliczeniowe na parterze szkoły.

Akcja cieszyła się, jak zwykle, dużym zainteresowaniem. Podatnicy wyrazili nadzieję na ponowną jej organizację w następnym roku.
Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a szczególnie pracownikom Urzędu Skarbowego w Żninie składamy gorące podziękowania.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Referendum

Gracjan Kaczmarek

24 Lutego 2017 w naszej szkole odbyło się refedendum w sprawie przyjęcia przewodniczącego samorządu uczniowskiego Gracjana Kaczmarka i opiekuna pani Magdaleny Suplickiej.
Za przyjęciem przewodniczącego opowiedziało się 151 uczniów, natomiast opiekuna – 154. Frekwencja wyniosła 60%.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Spotkanie walentynkowe w Promyku

Julia Przybylska

Szesnastego lutego zorganizowaliśmy dla podopiecznych w "Promyku" spotkanie walentynkowe. Trzeba przyznać, że bardzo ucieszyli się z naszego przybycia, ponieważ było to nasze pierwsze wspólne spędzenie czasu po feriach.
W środę, dzień wcześniej omówiliśmy wszystko na zebraniu naszego koła wolontariatu, gdzie podzieliliśmy się zadaniami i omówiliśmy najważniejsze kwestie. W czwartek o godzinie 9.00 pojawiliśmy się w "Promyku" w gotowości do działania. Mieliśmy przygotowane kilka zabaw, którymi zajęliśmy podopiecznym czas pomiędzy wspólnymi tańcami. Przebijaliśmy serduszka z imionami, czego nie robiliśmy wcześniej - na spotkaniu zorganizowanym z okazji Andrzejek. Dwie z naszych wolontariuszek- Natalia i Iza zaprowadziły podopiecznych do magicznego świata wyobraźni, odgrywając wraz z nimi scenki, w których musieli sobie wyobrazić, że są w zupełnie innym miejscu i robią coś zupełnie innego. Nie zabrakło także klasycznej zabawy w gorące krzesła, którą wszyscy uwielbiają. Po wszystkim rozpoczęliśmy odczytywać walentynki, które każdy przygotował swoim przyjaciołom. Było ich naprawdę dużo, a czytanie ich zajęło nam sporo czasu.
Mamy nadzieję, że podopieczni byli zadowoleni z naszej wizyty.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Weronika Włodarczyk


Walentynki

Gracjan Kaczmarek

14 lutego w naszej szkole świętowaliśmy walentynki. Samorząd uczniowski zorgaanizował pocztę walentynkową, a walentynki roznosiliśmy po klasach.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Stowarzyszenie EKONOMIK nagradza

Iwona Skibińska

Tradycją naszego stowarzyszenia działajacego w Żnińskim Ekonomiku jest nagrodzenie wyróżniajacych się uczniów. Uroczyste wręczenie czeków dokonał prezes stowarzyszenia Roman Dobosz 26 stycznia 2017 r. tuż przed rozpoczynającymi się feriami.

Stypendia otrzymali:

w kategorii OLIMPIJCZYK

Kinga Piwecka kl.III TE
finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich

w kategorii NAJLEPSZY UCZEŃ/UCZENNICA

Natalia Błażak kl.III TE średnia ocen 5,1

Julita Jakubowska kl.I TE średnia ocen 5,05

Julia Przybylska kl.II TS średnia ocen 5,00

w kategorii SPOŁECZNIK

Julia Przybylska kl.II TS

w kategorii ZAWSZE OBECNY (stuprocentowa frekwencja)

Julia Nowicka kl.I TE

Dorota Śmiertka kl.I TOR

kliknij aby powiększyć

fot. Justyna Marciniak


Wręczenie raportu z ewaluacji

Iwona Skibińska

27 stycznia 2017 r. Pani Grażyna Szymańska i Pan Hieronim Bukowiecki, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgosczy dokonali wręczenia raportu z ewaluacji zewnętrznej Dyrektorowi Szkoły Panu Tomaszowi Ratajczakowi.

Ewaluacja problemowa przeprowadzona przez nadzór w obszarach: procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się oraz uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, potwierdziła podstawowy jak i wysoki poziom spełnienia wymagań przez naszą placówkę.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć fot. Martyna Radke


Ekonomiści w Warszawie

Iwona Skibińska

17 stycznia 2017 r. ekonomiści wyruszyli na dwudniową wycieczkę do stolicy, aby poznać funkcjonowanie instytucji finansowych.
Zwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych, w której zapoznali się z faktami i zdarzeniami z życia giełdy, obejrzeli figurę giełdowego byka i salę notowań z dzwonem giełdowym. Bardzo ciekawa wizyta okazała się w Narodowym Banku Pieniądza – Centrum Pieniądza, gdzie uczniowie wędrowali ścieżką „Pieniądz w banku”, podczas której wyjaśnione zostały zagadnienia związane z historią bankowości i zasadami działania banków. Duże zainteresowanie wzbudził skarbiec za sztabą złota i laboratorium autentyczności pieniądza.
Drugiego dnia ekonomiści zwiedzili Sejm i Senat, w którym mogli zobaczyć m.in. salę posiedzeń, holl główny z tablicami upamiętniającymi posłów, gablotę z laskami marszałkowskimi.
W czasie wycieczki uczniowie zwiedzili Pałac Prezydencki, gdzie mogli obejrzeć pomieszczenia, w których odbywają się najważniejsze wydarzenia z udziałem pary prezydenckiej oraz prezydenckich ministrów, m.in. Salę Kolumnową, Salę Obrazową, Salę Białą, Salę Niebieską, Salę Chorągwianą, gdzie prezentowane są repliki historycznych chorągwi polskich.
Wycieczka okazała się bardzo owocna. Ekonomiści otrzymali dużo materiałów edukacyjnych z GPW, NBP i Sejmu, które pozwolą poszerzyć wiedzę i wzbogacić lekcje.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Martyna Radke


Pluszaki

Ewa Krzemień

Wolontariusze „Klubu Ośmiu” działający przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie pod opieką Pani Ewy Krzemień w piątek, 13 stycznia 2017 roku, przekazali zebrane w szkole pluszaki dzieciom z Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej. Mamy nadzieję, że zebrane przez nas zabawki ucieszą dzieci i będą im długo jeszcze służyły.

kliknij aby powiększyć


Świąteczna akcja charytatywna

A.Piekarska D.Biegańska

Tradycyjnie, jak od kilkunastu już lat, 23 grudnia podczas Wigilii organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, dla dzieci i młodzieży ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz dla podopiecznych Ośrodka, miała zwieńczenie nasza szkolna akcja charytatywna. Jak co roku, jej celem było zorganizowanie świątecznych paczek dla dzieci - tym razem przygotowaliśmy 99 zestawów. Gromadzone od listopada maskotki i inne zabawki, jak zwykle największą radość sprawiły najmłodszym dzieciom, a starszym wręczyliśmy gry zręcznościowe i planszowe, przybory szkolne, a także kosmetyki. Nie zabrakło również książek i słodyczy.
W tym roku szkolnym naszą akcję wsparli uczniowie klas IIb i IIc, którzy przekazali cegiełki finansowe. Z kolei uczniowie klasy IIa, przygotowali karton z zabawkami i produktami spożywczymi. Nie zawiedli również, tradycyjnie otwarci na naszą akcję, właściciele żnińskich sklepów i ich klienci.
Swój ogromny wkład w organizację akcji, wnieśli ponownie uczniowie klasy IIIb, którzy przygotowali i dostarczyli kartony do sklepów, a później wytrwale zwozili je do szkoły. Tak, jak w ubiegłym roku, nieocenioną pomoc podczas zakupów, okazali nam Paweł, Kacper i Robert z klasy IIb. W pakowaniu paczek pomagali przedstawiciele klas IIb i IIIb. By wręczanie prezentów przebiegało sprawnie, role Świętych Mikołajów pełnili niezawodni pod tym względem Sebastian z klasy IIIb i Gracjan z klasy IIb. Natomiast ich pomocnikami byli, również bogatsi o ubiegłoroczne doświadczenie: Julia, Paweł, Mikołaj i Wojtek.

Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska wszystkich osób, które pomogły nam w przeprowadzeniu tej akcji, dlatego też wszystkim razem i każdemu z osobna, składamy serdeczne podziękowania za wsparcie, okazaną życzliwość, zaangażowanie, poświęcenie swojego czasu i serca.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Mikołajki w Ekonomiku

Natalia Kranz

6 grudnia w naszej szkole świętowaliśmy Mikołajki. Z tej okazji na holu, na długiej przerwie, każdy mógł kupić sobie coś słodkiego.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Andrzejki

Natalia Kranz

W dniu 30 listopada 2016r. w naszej szkole na długiej przerwie odbyły się Andrzejki zorganizowane przez Samorząd Uczniowski.
Odbyły się różne zabawy m. in. przebijanie serca, losowanie wróżby oraz zabawa z butami. Za symboliczne 50 gr. można było otrzymać ciasteczko z wróżbą.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


W tanecznym andrzejkowym kręgu

Julia Przybylska

W piątek, 25 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie wolontariusze „Klubu Ośmiu” (Julia Przybylska, Alicja Osińska, Weronika Janicka, Natalia Lewandowska, Weronika Włodarczyk, Robert Butny, Artur Bereźnicki) zorganizowali dla swych podopiecznych taneczne andrzejki. Opiekę nad grupą sprawowała Pani Justyn Marciniak, a na organach przygrywał Krzysztof Grzechowiak.

Obok tanecznej zabawy, na przykład z balonami i słodkiego poczęstunku były także wróżby – lanie wosku, ciasteczka z przepowiedzianą przyszłością, buty, obieranie jabłek, serca i kubeczki z niespodzianką.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Weronika Włodarczyk


Stypendia Prezesa Rady Ministrów rozdane

24.11.2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wśród stypendystów była nasza uczennica Angelika Magdziak z kl. III a.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


MATURA PRÓBNA

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Konkurs "Poczuj chemię do chemii"

Magdalena Malinowska

W konkursie chemicznym „Poczuj chemię do chemii”, który odbył się w naszej szkole 19 listopada wzięło udział 10 uczniów szkół gimnazjalnych. Test konkursowy składał się z 30 pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego i obejmował zagadnienia ogólne z różnych dziedzin chemii, a także zagadnienia związane z życiem i osiągnięciami Marii Skłodowskiej – Curie.

Dwoje uczniów musiało zmierzyć się w dogrywce o trzecie miejsce. Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Wiktoria Witucka, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 750-lecia Miasta Żnina
II miejsce – Małgorzata Trojan, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 750-lecia Miasta Żnina
III miejsce – Maksymilian Mońko, „Trójka” Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, ich nauczycielom i rodzicom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, wykazali się naprawdę wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie chemii.

Wszystkim życzymy wielu sukcesów naukowych!


kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot.Elżbieta Kabacik


DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Wolontariusze z Ekonomika pomagają

Alicja Osińska

Wolontariusze „Klubu Ośmiu” działającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych 25 i 26 października pojechali do Mielżyna, do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w ramach pozyskanego od Starostwa Powiatowego grantu oświatowego „Interakcje życzliwości słów i działań”. Wolontariusze zawieźli zebrane przez siebie niezbędne środki higieniczne i środki czystości.

Więcej

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Weronika Włodarczyk


Jesienne warsztaty zawodowe w HERBARIUM

Grażyna Raczyńska

We wtorkowy poranek, 25 października 2016 roku, uczniowie klasy pierwszej technikum hotelarstwa i technikum organizacji reklamy pod opieką nauczycielek: Pani Katarzyny Nyki i Pani Grażyny Raczyńskiej, udali się na warsztaty zawodowe połączone ze zwiedzaniem HERBARIUM w Chomiąży Szlacheckiej. Herbarium Hotel & Spa to nowy luksusowy obiekt hotelowy. Malowniczo położony zespół dworsko-parkowy składa się z zabytkowego Starego Dworu, stylowego Nowego Dworu i rustykalnej oficyny.
Warsztaty zawodowe pozwoliły uczniom zapoznać się ze strukturą organizacyjną hotelu oraz organizacją pracy w obiekcie. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się część recepcyjna będąca „sercem hotelu” wraz z lobby hotelowym. Nie obyło się bez spotkania z szefem kuchni, który serwował uczniom smakowity sorbet dyniowy.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

Natalia Kałasa

W Dniu 21.10.2016r. pierwszoklasiści zostali ostatecznie włączeni w poczet uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, tym samym przyjmując na siebie wszystkie prawa, przywileje i obowiązki ucznia.
Otrzęsiny zostały zorganizowane przez klasę 2b, która przygotowała dla nich aż 10 konkurencji, m.in. rozpoznanie miejsc w szkole, sprawdzenie wiedzy na temat naszych nauczycieli, czy też znajomość tytułów polskich komedii, które okazały się dla naszych „kotów” nie lada wyzwaniem.
Uczniowie klas pierwszych wcielili się w postaci z bajek takich jak Pingwiny z Madagaskaru , Muminki oraz Gumisie. Walka była zacięta, ale jak wiadomo zwycięzcą może być tylko jeden i okazała się nim kl. Ic kształcąca się w dwóch zawodach: Technik Organizacji Reklamy i Technik Hotelarstwa. Nagrodą jest wybranie dnia bez pytania oraz organizowanie przyszłorocznych otrzęsin.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot.Roman Dobosz


EKONOMISTKI NAJLEPSZE

Roman Dobosz

13 października w sali gimnastycznej I LO odbył się kolejny powiatowy konkurs wiedzy z zakresu pierwszej pomocy „Uratuj Życie”. Osób chętnych do udziału mieliśmy więcej, ale wystąpić mogła tylko jedna drużyna. Tym razem „Ekonomik” reprezentowały ekonomistki – Marta Grzechowiak i Julia Nowicka z kl. 1a oraz Alicja Osińska z 4a, jako kapitan drużyny.
Dziewczyny poradziły sobie znakomicie i w świetnym stylu zajęły pierwsze miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych.
Nagrody ufundowało (żartobliwie - „puściło zwycięzców z torbami”) Starostwo Powiatowe w Żninie, a w imieniu organizatora wręczył je Wicestarosta, Pan Andrzej Hłond.

Nasuwa się prosty wniosek: ekonomiści nie tylko najlepiej rachują, ekonomiści (a dokładniej: ekonomistki) najlepiej też ratują :)

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Natalia Kałasa

„Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami! Czy jesteśmy duzi czy mali.
Życzymy Wam szczęścia na następne lata - niech żyje i rozkwita nasza oświata!!!”

13 października w Żnińskim Domu Kultury, klasa 2c przygotowała krótki apel związany z Dniem Komisji Edukacji Narodowej.
Było to przedstawienie pokazujące jak bardzo ważny i szczególny jest ten dzień, z jakimi nauczycielami można się spotkać: anioł, luzak czy aktywista. Do większości naszych kochanych Pedagogów najbardziej pasuję jednak luzak :)

Była to również okazja do wręczenia Nagród Dyrektora za szczególne osiągnięcia. W tym roku nagrodzeni nauczyciele to Pani mgr Anna Prosianowska, Pani mgr Anna Piekarska, Pani mgr Iwona Skibińska, Pani mgr Magdalena Malinowska, Pani mgr Kamila Bartczak, Pani Marta Piekarska, Pan Jakub Szary.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot.Natalia Ebert


Wybory do samorządu szkolnego

Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego przyniosły następujące wyniki:

* przewodniczący: GRACJAN KACZMAREK
* z-ca przewodniczącego: WIKTOR GAŁĄZKA
* skarbnik: DOMINIKA ZBIERANEK

* opiekun: mgr MAGDALENA SUPLICKA

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Więcej

kliknij aby powiększyć

fot.Iza Jemioła


Dzień chłopca dla naszych podopiecznych

Julia Przybylska

W piątek,30 września 2016 roku, wolontariusze „Klubu Ośmiu” (Julia Przybylska, Artur Bereźnicki, Dominik Jabłoński, Karolina Rosiak, Alicja Osińska, Natalia Bąkowska, Dominika Zbieranek, Weronika i Marietta Gwizdek pod opieką Ewy Krzemień) zorganizowali spotkanie integracyjne w związku z dniem chłopca.
Były gry, zabawy i tańce. Wszyscy wspólnie świetnie się bawili. A podczas odpoczynku zajadali się słodyczami ufundowanymi przez Panią Mirosławę Goc.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot.Ewa Krzemień


Dzień chłopca w Bacówce

Iwona Skibińska

W piątek był dniem świętowania w Bacówce. Choć nie do końca wiadomo, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, aby obchodzić Dzień Chłopaka, jedno jest pewne – każdego roku coraz więcej osób pamięta, co kryje się pod tą datą.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Uczniowie Ekonomika wyróżnieni

20 września 2016 roku w sali Żnińskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Żnińskiego, Laurów Klemensa oraz rozstrzygnięcie konkursu „Maturzysta Roku”.
Z naszej szkoły stypendia otrzymali: Dominika Jurek – uczennica klasy 4a w kategorii naukowiec, Krystian Sudoł – uczeń klasy 3b w kategorii sportowiec oraz trzecie miejsce w kategorii maturzysta roku zajął Hubert Smarul – absolwent klasy 4a.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Zajęcia integracyjne w Skarbienicach

Anna Piekarska

Tradycyjnie wrzesień w Ekonomiku to nie tylko powrót do szkoły, ale także pierwsze (dla pierwszaków) wspólne wyjście - do Skarbienic. W gościnnym gospodarstwie Państwa Kamili i Stanisława Siadaków zajęcia integracyjne, przełamanie barier i poznawanie się w innych niż szkolne warunkach, na dodatek przy niezwykle sprzyjającej pogodzie - to jest to! (tak powiedziałaby Coca-Cola, gdyby tylko umiała mówić).

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Lekcja w Agencji Reklamowej

Iwona Skibińska

Po raz kolejny uczniowie Technikum Organizacji Reklamy udali się do największej firmy poligraficzno-reklamowej typu full service „ReMedia” w Bydgoszczy. Tym razem możliwość zapoznania się z organizacją i specyfiką agencji miała kl. IV. Zwiedzili studio fotograficzne i graficzne oraz drukarnie. Dowiedzieli się jak wygląda kompleksowa obsługa w zakresie usług internetowych i multimedialnych, jak realizowane są strony www, pozycjonowanie, hosting, kampanie reklamowe w Internecie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Lekcja historii w baszcie

Ewa Krzemień

Jesień to dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie pora spotkań z historią i kulturą regionu Pałuk. Na lekcje chodzą uczniowie w ramach godzin wiedzy o kulturze.

Rozpoczynają od zwiedzania baszty i zapoznania się z historią Żnina i architekturą średniowiecznego grodu. Zawsze z zainteresowaniem słuchają słów przewodnika. Pani Grażyna Gąsiorowska-Pejka corocznie wita nas w progach baszty i snuje ciekawe opowieści okraszone nutą dowcipu. W tym roku szkolnym, we wrześniu, basztę, pod opieką pani mgr Ewy Krzemień, odwiedzili uczniowie klasy 1b, 1c i 2a.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyćROK SZKOLNY 2016/2017


Dobry staż i pracę masz

Katarzyna Nyka

01.08.2016r. uczniowie Technikum Spedycji rozpoczęli płatne staże zawodowe w ramach projektu "Dory staż i pracę masz". Projekt "Dobry staż i pracę masz" realizowany w okresie od 16 maja 2016 roku do 30 września 2017 roku współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Powiat Żniński.

Celem głównym projektu „Dobry staż i pracę masz” jest zwiększenie przygotowania praktycznego 36 uczniów Technikum Spedycji do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy z pracodawcami poprzez realizację wysokiej jakości staży zawodowych do dnia 30.09.2017 r. zorganizowanych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Tegoroczni stażyści dzięki uprzejmości pracodawców znaleźli zatrudnienie w : MAGNUM Wojciech Czajka, Frigo Logistics Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Maja-Trans-Sped" Mirosław Najzer, PZM w Żninie, "URAN" Urszula i Andrzej Lewicy Sp.j., Zabłocki Transport Jarosław Zabłocki. Tegoroczny staż potrwa od 01.08.2016r. - 31.08.2016r.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Praktycznej nauki zawodu uczymy się u najlepszych

Danuta Biegańska

Uczniowie Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik spedytor odbyli dwudniową wycieczkę edukacyjną do Gdyni. Przyszli spedytorzy, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w firmie spedycyjnej ATC CARGO S.A. z siedzibą w Porcie Gdynia.
Kompleksowa obsługa transportu intermodalnego świadczona przez firmę, pozwoliła młodzieży prześledzić przebieg procesu spedycyjnego wg Międzynarodowych Reguł Handlu „INCOTERMS 2010" oraz poznać i zrozumieć, skomplikowaną procedurę postępowania celnego. Na koniec warsztatów, uczniowie obserwowali operacje wykonywane na ładunkach, w ramach usług świadczonych przez operatora terminalu kontenerowego i zapoznali się z infrastrukturą portu. Pracownicy ATC CARGO, ujęli uczestników warsztatów gościnnością oraz ogromną otwartością, a ich profesjonalizm i pasja zawodowa w ogromnym stopniu wpłynęły na atrakcyjność przekazu.

Warsztaty wzbogaciły pozalekcyjną ofertę edukacyjną szkoły, a dla uczniów były przede wszystkim wyjątkową okazją zaobserwowania przyszłego środowiska pracy oraz zgłębienia tajników zawodu.

Myślę, że jeszcze jeden bardzo ważny fakt z wizyty w firmie zasługuje na uwagę. Otóż, niemałym zaskoczeniem dla młodzieży było odkrycie, że osobą , która niezwykle serdeczne witała nas przed firmą jest absolwent naszej szkoły. Jest nim Michał Kurdykowski, który w 2002 roku ukończył Liceum Ekonomiczne. Następnie kontynuował edukację na wyższej uczelni w Toruniu i tam po studiach podjął pierwszą swoją pracę. Od 4 lat Michał pracuje w firmie ATC CARGO w Gdyni, gdzie po wygranym konkursie objął jedno z ważniejszych stanowisk. Dla nas nauczycieli właśnie takie spotkania są największą radością i napawają dumą.
Michałowi życzymy oczywiście satysfakcji i zadowolenia z pracy w tak wspaniałej firmie oraz wiele zdrowia i radości z życia.

Po intensywnych zajęciach warsztatowych, był też czas na relaks. Wizyta w Centrum Nauki EXPERYMENT pozwoliła nam przeżyć fantastyczną przygodę intelektualną. Natomiast pobyt w niezwykle urokliwym Orłowie, nadmorskiej dzielnicy Gdyni, z charakterystycznym dla jej krajobrazu klifem i molem, dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń estetycznych i umożliwił oderwanie się od problemów dnia codziennego.

Wycieczka, została zorganizowana w ramach przyznanego szkole przez Powiat Żniński, grantu oświatowego pt. „Perspektywa jutra transportu intermodalnego – wycieczka przedmiotowa”, którego projekt przygotowały Danuta Biegańska i Grażyna Raczyńska.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Wolontariusze pomagają

Ewa Krzemień

12 maja 2016 roku wolontariusze "Klubu Ośmiu" pomagali przy organizacji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Gospodarzem był Warsztat Terapii Zajęciowej "Promyk".
Wolontariusze klubu działającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie współpracują z Promykiem od 12 lat. Uczestniczą i pomagają co roku w organizacji pikników integracyjnych.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


MATURA 2016

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


EKSPERYMENTUJ Z ZSEH

Magdalena Malinowska

27 kwietnia grupa uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie, wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych dla nich w naszej pracowni chemicznej. Zajęcia z cyklu: „Eksperymentuj z ZSEH” odbywały się w ramach grantu oświatowego „Poczuj chemię do chemii”, którego zleceniodawcą jest Powiat Żniński.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


MŁODZIEŻ W AGENCJI REKLAMOWEJ

Iwona Skibińska

26 kwietnia 2016 r. klasa I C Technikum Organizacji Reklamy udała się do największej firmy poligraficzno-reklamowej typu full service „ReMedia” w Bydgoszczy. Celem wyjazdu było poznanie struktury organizacyjnej i specyfiki agencji reklamowej.
Młodzież miała możliwość poznania zespołu osób poszczególnych działów zwoływany do wykreowania, opracowania planów, zaprojektowania i realizacji kampanii reklamowej produktu lub marki. Zwiedzili studio graficzne, w którym projektowane są logotypy, wizytówki, ulotki, opakowania, foldery, plakaty, banery, billboardy oraz wszelkiego rodzaju wizualizacje budynków, witryn sklepowych, stoisk targowych, jak również reklama zewnętrzna i na pojazdach. Duże zainteresowanie wzbudziło studio fotograficzne, gdzie wykonywane są sesje fotograficzne na potrzeby reklamy produktów, marki i firmy. Młodzież dowiedziała się jak wygląda kompleksowa obsługa w zakresie usług internetowych i multimedialnych, jak realizowane są strony www, pozycjonowanie, hosting, kampanie reklamowe w Internecie, prezentacje multimedialne. Zapoznali się z pracą w drukarni offsetowej i cyfrowo-solwentowej, dziale reklamy zewnętrznej, składania druków (ulotek, książek, folderów) i dziale pakowania do wysyłki.
Na zakończenie uczniowie podziękowali za możliwość poznania pracy firmy „od środka” i pełni wrażeń wrócili do szkoły.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


POWIATOWE TARGI SZKOLNE

Anna Piekarska

Już po raz dziewiąty uczniowie klas trzecich gimnazjów naszego regionu, mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu żnińskiego podczas Targów, organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Żninie. Wielu gimnazjalistów było zainteresowanych naszym nowym kierunkiem i podjęciem nauki w Technikum Hotelarstwa. Uczniowie najczęściej pytali o przedmioty zawodowe w poszczególnych profilach kształcenia, o organizację praktyk i wycieczek zawodowych oraz o egzaminy zawodowe. Równie ważne były dla nich kółka zainteresowań, a także atmosfera panująca w szkole.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


SPRZĄTANIE TOROWISKA KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ

Elżbieta Kabacik

Uczniowie klasy II c Technikum Obsługi Turystycznej i klasy I b Technikum Spedycji podjęli się akcji sprzątania okolic torowiska kolejki wąskotorowej.
W środę 13 kwietnia uczniowie posprzątali teren wokół torowiska na odcinku od cmentarza w Żninie do Rydlewa. Dzięki K.Walczak, S. Owczarzak, M.Kozłowskiemu, D. Jabłońskiemu, W.Gałązce, Z.Piechockiej i S.Łukowskiemu turyści będą oglądać krajobraz Pałuk a nie góry śmieci.

kliknij aby powiększyć


Nagrodzona w ogólnopolskim konkursie

Ewa Krzemień

Uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie im. Komisji Edukacji Narodowej klasy 2c Technikum Organizacji Reklamy, Ola Jeziorska, zdobyła w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym MANGA, organizowanym w Krakowie - III miejsce w kategorii „Autorski jednostronicowy komiks manga – prace komputerowe”.
Uczennica w konkursie wykazała się niebanalną wyobraźnią, interesującym podejściem do tematu i ciekawą kreacją swojej pracy plastycznej.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


II miejsce Natalii

Ewa Krzemień

Uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie im. Komisji Edukacji Narodowej klasy 2c Technikum Organizacji Reklamy, Natalia Lewandowska, zdobyła w Ogólnopolskim Konkursie na Małą Formę Fantasy „Avalon” II miejsce.
Uczennica w konkursie wykazała się niebanalnym językiem, interesującym podejściem do tematu i ciekawa kreacją swojej pracy. Swoje opowiadanie zatytułowała „Wędrowiec”.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Turysto! Szanuj środowisko!

Katarzyna Nyka

Pod takim hasłem uczniowie z kl. IIb Technikum Spedycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie po raz kolejny włączyli się w akcję sprzątania okolic Żnina w ramach zbliżającego się 22 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. W miniony piątek 8 kwietnia podczas pieszej wędrówki młodzież uporządkowała trasę ścieżki rowerowej biegnącej od Żnina przez Rydlewo do Podgórzyna.
Akcję zorganizowano we współpracy z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żninie.

W akcji wzięli udział K. Sudoł, W. Orzechowski, D. Wiśniewski, P. Ryś, M. Pichłacz, B. Kubalak, K. Dubiniewicz, J. Danelski, K. Najzer. Opiekun grupy Katarzyna Nyka.

kliknij aby powiększyć


Spotkanie z inspektorem ITD

Mariusz Bartczak

Z inicjatywy nauczycieli przedmiotów spedycyjnych, 5 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie odbyło się spotkanie uczniów klas I-III Technikum Spedycji z inspektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu, Panem Marcinem Rogatką. Zaproszony gość przedstawił uczniom m.in. zasady przewozu ładunków niebezpiecznych oraz czas pracy kierowców. Omówił jak na co dzień wygląda jego praca, jakie są zadania i sposoby realizacji działań Inspekcji Transportu Drogowego.

Okazało się, że praca inspektora ITD wymaga dużej znajomości prawa oraz przepisów obowiązujących w umowie ADR (międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towaru i ładunków niebezpiecznych). Atrakcją dla uczniów było zwiedzanie radiowozu ITD. Mogli go obejrzeć wewnątrz, poddać się pomiarowi alkomatem oraz założyć specjalne czapki pracowników ITD. Spotkanie zakończyły wspólne zdjęcia. To było bardzo ciekawe i owocne doświadczenie, które wzbogaciło naszą wiedzę o specyfice zawodu spedytora.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Jerzy Marosz w Ekonomiku

Ewa Krzemień

4 kwietnia 2016 roku Jerzy Marosz, artysta plastyk z Rogowa, przekazał Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie portret Ludwika Pasteura, namalowany w 1978 roku. Przekazanie obrazu odbyło się podczas lekcji chemii w klasie 1b prowadzonej przez Panią mgr Magdalenę Malinowską na ręce Pani wicedyrektor Ewy Krzemień. Artysta opowiedział uczniom o inicjatywie przekazania portretu i o swojej twórczości.
Młodzież z zainteresowaniem słuchała słów Pana Jerzego. Były podziękowania i kwiaty. Obraz został wyeksponowany w sali, w której odbywają się lekcje chemii.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Wycieczka edukacyjna do Poznania

Magdalena Malinowska

Dnia 18.03 uczniowie klas pierwszych oraz grupa uczniów z technikum organizacji reklamy klasy 2c wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Poznania. Uczniowie klasy 2c zwiedzali międzynarodowe Centrum Produkcyjne Nivea Beiersdorf, gdzie w ramach elementów towaroznawstwa zapoznali się z procesem produkcji kremów.
W tym samym czasie uczniowie klas pierwszych udali się do poznańskiej Palmiarni. Mieli tam okazję podziwiać bogatą roślinność różnych stref klimatycznych oraz akwaria pełne egzotycznych ryb.
Następnie pełni wrażeń wybrali się na Targi Edukacyjne oraz Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży, które odbywały się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Spotkanie autorsko-poetyckie

Magdalena Malinowska

Dnia 18.03 uczniowie kółka czytelniczego wzięli udział w spotkaniu autorsko-poetyckim z p. Mariolą Pryzwan oraz Joanną Moro, które odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie.

Mariola Pryzwan jest autorką licznych biografii, w tym również o Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej i w bardzo przystępny, ciekawy sposób przybliżyła nam sylwetkę tej wielkiej polskiej poetki, a Joanna Moro czytała fragmenty listów oraz wiersze.
Po spotkaniu był czas na autografy i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Spotkanie z Wolontariuszkami

Anna Prosianowska

W tym tygodniu gościmy w murach Ekonomika wolontariuszki: Valentinę z Włoch i Marryam z Gruzji, które zostały zaproszone, aby ułatwić młodzieży poznanie nowych kultur.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Nauka przez praktykę

Katarzyna Nyka

Z początkiem marca rozpoczęły się obowiązkowe praktyki zawodowe uczniów klasy II a technikum ekonomicznego oraz klas III b uczących się w zawodzie technik spedytor oraz technik organizacji reklamy.
Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach lokalnego rynku pracy. Ich celem jest umożliwienie zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka jest szansą na doskonalenie umiejętności zawodowych i poczucie atmosfery prawdziwej pracy w zawodzie. Po raz pierwszy praktykę odbywają uczniowie klasy technikum spedycji.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Rozliczali PIT z Ekonomikiem

Grażyna Raczyńska

W sobotę 5 marca 2016 roku, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej wraz z pracownikami Urzędu Skarbowego w Żninie, już trzeci rok z rzędu, pomagali mieszkańcom w rozliczeniach podatkowych, organizując akcję "Rozlicz PIT z Ekonomikiem". W ramach akcji, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, można było skorzystać z bezpłatnych porad, fachowo wypełnić zeznanie podatkowe za 2015 rok, a także przesłać je drogą elektroniczną do urzędu skarbowego. W sobotnie przedpołudnie, w nowocześnie wyposażonej szkolnej pracowni komputerowej, na podatników czekali uczniowie wraz z nauczycielami oraz pracownicy urzędu skarbowego. Do akcji uczniowie przygotowywali się w ramach zajęć z rachunkowości i pracowni rachunkowości.

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie składają podziękowania kierownictwu i pracownikom Urzędu Skarbowego w Żninie za owocną współpracę, mieszkańcom Żnina za zaufanie i zapraszają w gościnne progi Ekonomika już za rok.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


I Ty możesz uratować komuś życie!

Julia Przybylska

6 marca 2016 roku w Żnińskim Domu Kultury wolontariusze „Klubu Ośmiu” oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie z DKMS WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE rejestrowali potencjalnych Dawców komórek macierzystych. Była to akcja w ramach organizowanego w Szubinie, Kcyni i Żninie „Dnia Szpiku dla Oli i Innych”. W akcji wzięło udział 16 wolontariuszy – Julia Przybylska (koordynatorka), Dominika Zbieranek, Weronika Włodarczyk, Natalia Lewandowska, Ola Jeziorska, Alicja Osińska, Natalia Bąkowska, Gracjan Kaczmarek, Robert Butny, Artur Bereźnicki, Kamila Lisiecka, Olga Kuśmierkowska, Julia Zabłocka, Wiktor Gałązka, Katarzyna Jeziorska, Iwona Lewandowska. Opiekunką grupy była Pani wicedyrektor ZSEH – Ewa Krzemień.

Przy utworzonych pięciu stanowiskach wolontariusze zarejestrowali 39 potencjalnych Dawców z różnych miejscowości – Żnina, Bydgoszczy, Mogilna, Brzyskorzystewka, Gorzyc, Jaroszewa, Świątkowa, Dobrylewa, Gąsawy, Ojrzanowa i Szelejewa. Zrejestrowanie zajmowało chwilę. Polegało na przeprowadzeniu przez wolontariusza wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Akcja trwała od godziny 10.00 do 16.00. Zgłodniałych wolontariuszy obficie nakarmił właściciel restauracji „Pałuckiej”. Panu Maciejowi jesteśmy bardzo wdzięczni i pięknie dziękujemy. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tak szczytnym celu. Pełnoletni wolontariusze też już są Dawcami.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Ewa Krzemień


Spotkanie z Kasią Pisarską

Magdalena Malinowska

Młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych spotkała się z Kasią Pisarską. Spotkanie autorskie odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie.

Kasia Pisarska jest dziennikarką TTV – prowadziła program „Psie adopcje”, miłośniczką zwierząt (szczególnie upodobała sobie psy), podróżniczką oraz autorką książki „Wiedziałam, że tak będzie”. Po spotkaniu był czas na autografy, wspólne zdjęcie i rozmowę. To spotkanie zostanie nam na pewno na długo w pamięci.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Katarzyna Nyka

1 marca, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony w 2011 roku przez parlament „w hołdzie żołnierzom wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. W tym roku główne uroczystości w Żninie rozpoczęły się Mszą św. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Floriana.

Po nabożeństwie delegacje władz samorządowych, powiatowych oraz instytucji i szkół złożyły kwiaty pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystościach udział wzięli wraz z Dyrektorem Szkoły p. mgr Tomaszem Ratajczakiem uczniowie naszej szkoły.

kliknij aby powiększyć


Spotkanie integracyjne „Wesoło i filmowo z popcornem”

Ewa Krzemień

W czwartek 25 lutego wolontariusze „Klubu Ośmiu” wraz ze swoimi podopiecznymi zorganizowali w murach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie spotkanie integracyjne „Wesoło i filmowo z popcornem”. Spotkanie rozpoczęli od konkursu z przysłowiami. Podczas rozszyfrowywania polskich przysłów było radośnie i wesoło. Biorący udział w konkursie zawzięcie ze sobą rywalizowali. Ci, którzy zebrali jak najwięcej serduszek, zdobyli atrakcyjne nagrody. Później było wspólne oglądnie filmu i zajadanie się popcornem i słodyczami. A na zakończenie spotkania wspólna gra.
Spotkanie pod opieką Pani dyrektor Ewy Krzemień przygotowali – Alicja Osińska, Weronika Janicka, Dominika Zbieranek, Marietta Gwizdek, Weronika Włodarczyk, Sandra Balcerzak, Dominika Jurek, Artur Bereźnicki i Robert Butny. Na spotkanie przyszła także była wolontariuszka – Eliza Rąbkowska.

Nagrody oraz smakołyki ufundowali nam Państwo Alina i Tomasz Krasoniowie, którzy od wielu lat wspierają naszą działalność. Pięknie dziękujemy za finansowe wsparcie i życzymy samych zdrowych i dobrych chwil w życiu.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Weronika Włodarczyk


Finanse dla młodych

Maria Sobaszkiewicz

Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie uczestniczyła w projekcie „Finanse dla młodych, czyli jak zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w przyszłości”, zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli: Natalia Lewandowska z kl. II c Technikum Organizacji Reklamy, Jakub Sawicki z kl. I c Technikum Organizacji Reklamy i Anna Kubczak z kl. III a Technikum Ekonomicznego. Tematyka warsztatów dotyczyła rynku pracy i rynku finasowego. W ramach spotkania uczniowie dowiedzieli się gdzie szukać pracy i na co zwracać uwagę podpisując pierwszą umowę, jak zaplanować budżet domowy, jak skutecznie inwestować pierwsze zarobione pieniądze i jak bezpiecznie korzystać z usług finansowych.

Zajęcia prowadzili wykładowcy szkół wyższych oraz praktycy gospodarczy – pracownicy agencji zatrudnienia i biura karier.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Najlepsi nagrodzeni

Roman Dobosz

Po raz kolejny Stowarzyszenie Edukacyjne Ekonomik przyznało stypendia, aby nagrodzić uczniów za trud włożony w edukację.
W kategorii najlepszy uczeń stypendia otrzymali:
- Angeliki Magdziak, kl.2a TE, śr.ocen 5.0
- Natalia Lewandowska, kl.2c TOR, śr.ocen 5.0
- Natalia Blażak, kl.2a TE, śr.ocen 4.93
- Julia Przybylska, kl.1b TS, śr.ocen 4.95

W kategorii stuprocentowa frekwencja:
- Patrycja Staniszewska, kl.1a TE

Kolejne rozdanie stypendiów nastąpi na zakończenie roku szkolnego.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Bal karnawałowy

Natalia Lewandowska Weronika Włodarczyk

W piątek 16.01.2016 r. wraz z naszymi podopiecznymi z Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” mieliśmy okazję uczestniczyć w balu karnawałowym. Zaplanowanie zabaw i gier nie należało do nas - kierownictwo „Promyka” zaprosiło panią Bogumiłę Czaję która miała zadbać o to, aby wszyscy dobrze się bawili. Trzeba przyznać - wywiązała się z tego znakomicie. Oprócz tańców uczestnicy mogli brać udział w zabawnych grach ruchowych. Wspaniała atmosfera pomogła wolontariuszom „naładować akumulatory” na nadchodzące ferie zimowe.

Więcej

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Świąteczna akcja charytatywna

23 grudnia 2015r. podczas Wigilii zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie dla podopiecznych Ośrodka oraz dla dzieci i młodzieży ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych, miała zwieńczenie nasza szkolna akcja charytatywna. Jak co roku, jej celem było zorganizowanie świątecznych paczek dla dzieci. Tym razem przygotowaliśmy 110 zestawów. Jak zwykle, najmłodszym dzieciom największą radość sprawiły maskotki i inne zabawki, a starszym wręczyliśmy gry zręcznościowe, przybory szkolne i kosmetyki. Nie zabrakło również słodyczy.

Więcej

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Wspomnień czar

Autor: Ewa Krzemień

5 grudnia 2015 roku w murach Zespołu Szkól Ekonomiczno-Handlowych w Żninie odbyło się spotkanie integracyjne „Bądźmy razem” pod hasłem „Wspomnień czar”. Było ono wyjątkowe, gdyż uwieczniło dziesięć lat wszystkich comiesięcznych spotkań.
Rozpoczęło się Mszą św. w kościele NMP Królowej Polski odprawioną przez inicjatora spotkań księdza proboszcza Pawła Lewandowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno byli wolontariusze, jak i obecni, podopieczni, dobroczyńcy, rodzice wolontariuszy, przyjaciele i opiekunowie.
Potem były wspomnienia i prezentacja zdjęć ze wszystkich wyjazdów, spotkań, pikników i wspólnego bycia razem. Nie zabrakło także tortu ufundowanego przez Panią Justynę Marciniak. A przy wspólnie zastawionym stole nie tylko rozmawiano o tym co było, ale także snuto plany na przyszłe spotkania.

Spotkanie zorganizowali obecni wolontariusze – Alicja Osińska, Dominika Zbieranek, Natalia Bąkowska, Dominika Glapa, Weronika Gwizdek, Natalia Lewandowska, Ola Jeziorska, Weronika Włodarczyk, Karolina Rosiak, Kamila Lisiecka, Julia Przybylska, Dominik Jabłoński, Artur Bereźnicki.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Więcej


Konkurs "Zobacz prawa człowieka"

Autor: Anna Prosianowska

Troje naszych uczniów odniosło sukces w konkursie „Zobacz prawa człowieka” organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W październiku intensywnie pracowali nad filmem poświęconym łamaniu praw człowieka i udało się, ich praca została zauważona!
Nagrody książkowe otrzymali: Julia Przybylska, Julia Zabłocka oraz Adrian Przybyszewski z Ib. Opiekun Annna Prosianowska.
Gratulujemy!

kliknij aby powiększyć

Prawa człowieka w Ekonomiku

Autor: Anna Prosianowska

Od kilku lat w żnińskim „Ekonomiku” mówi się o prawach człowieka. Tak też było i w tym roku, wiosną i jesienią realizowaliśmy projekt Amnesty International „Razem mamy siłę! Stop dyskryminacji”. Najbardziej intensywny okazał się grudzień – miesiąc, w którym na całym świecie podejmuje się tematykę łamania praw człowieka.

Zaczęliśmy 4 grudnia Maratonem Pisania Listów. Było dla nas trzeci z kolei maraton, tym razem pisaliśmy w obronie Zunara-malezyjskiego karykaturzysty oraz przeciwko wczesnym małżeństwom młodych dziewcząt w Birkina Faso. Udało się napisać 235 listów, czyli prawie dwa razy więcej niż w zeszłym roku!

Dwa dni później gościliśmy w naszej szkole Ellie i Kostasa z Grecji, którzy opowiadali o obecnej sytuacji w Grecji a następnie przeprowadzili krótkie warsztaty antydyskryminacyjne. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim a nasi pierwszoklasiści (Ia i Ib) pracowali w formie gier symulacyjnych, co okazało się być nie tylko nauką, ale również świetna zabawą.
Wszystkim zaangażowanym dziękujemy!

Aukcja charytatywna DLA MATEUSZA

Autor: Iwona Skibińska

27 listopada 2015 roku o godzinie 18.00 w murach Żnińskiego Domu Kultury odbyła się aukcja dzieł rodzimych artystów i nie tylko.

Gościem specjalnym była Pani Kasia Pisarska, która znana jest jako miłośniczka zwierząt i autorka książki "Wiedziałam, że tak będzie".

Pieniądze, które w ten sposób uzyskaliśmy, przekazane zostały naszemu choremu na białaczkę absolwentowi, aby wesprzeć go w finansowaniu drogiego leczenia.

WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY WSPARLI NASZĄ INICJATYWĘ BARDZO DZIĘKUJEMY!

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Autor: Katarzyna Nyka

Dnia 1.12.2015r. w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa kujawsko-pomorskiego.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2015/2016 w gronie wyróżnionych znalazła się Julita Caban uczennica klasy 4c Technikum Ekonomicznego. Akt przyznania stypendium w imieniu Prezesa Rady Ministrów Julita przyjęła z rąk Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Rusielewicz oraz p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Jolanty Metkowskiej.
Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Pomagamy zwierzętom z przytuliska w Ruścu

Autor: Katarzyna Nyka

Niezależnie od tego kim jesteś, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdujesz na pewno możesz w jakiś sposób pomóc zwierzętom.
Ta dewiza przyświecała uczniom Ekonomika, którzy po raz kolejny zorganizowali na terenie szkoły akcję zbiórki karmy dla zwierząt z przytuliska w Ruścu (okolice Wapna). Do zbiórki włączyli się w szczególności uczniowie klasy 4a. Zebrano zarówno suchą jaki i gotową karmę dla psów i kotów.
Dziękujemy za pomoc wszystkim, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej akcji.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Andrzejki w Szkolnym Klubie Turystycznym

Autor: Iwona Skibińska

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Konkurs gwary pałuckiej

Autor: Ewa Krzemień

26 listopada 2015 roku w barcińskiej bibliotece odbył się VII Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej "Ocalić od zapomnienia - gwara pałucka". Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 1b - Julia Przybylska. Wykonała utwór "Sprawunki". Julia otrzymała wyróżnienie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Andrzejki dla podopiecznych

Autor: Ewa Krzemień

W środę, 25 listopada, Klub Ośmiu z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie współorganizował w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Promyk' andrzejki dla podopiecznych. Zanieśliśmy im słodycze, które otrzymaliśmy od państwa Mirosławy i Grzegorza Goców oraz od nas małe upominki. Przeprowadziliśmy szereg andrzejkowych zabaw, m.in. serca z imionami, wróżby z kart, buty, lanie wosku, ciastka z wróżbami.
Wspólne chwile upłynęły nam miło i radośnie. Andrzejki współorganizowały wraz z opiekunami "Promyka" - Natalia Lewandowska, Izabela Kapuśniak, Ola Jeziorska, Karolina Rosiak, Weronika Włodarczyk, Alicja Osińska, Weronika Janicka, Dominika Zbieranek, Weronika Gwizdek, Julia Przybylska, Lidia Skwarczyńska, Artur Bereźnicki.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Weronika Włodarczyk

kliknij aby powiększyć

27 listopada 2015 roku o godzinie 18.00 w murach Żnińskiego Domu Kultury odbędzie się aukcja dzieł rodzimych artystów i nie tylko. Pieniądze, które w ten sposób zdobędziemy, przekażemy naszemu choremu na białaczkę absolwentowi, aby wesprzeć go w finansowaniu drogiego leczenia.

Gościem specjalnym będzie Pani Kasia Pisarska, która znana jest jako miłośniczka zwierząt i autorka książki "Wiedziałam, że tak będzie".

Przedmioty, które będzie można zakupić w drodze licytacji można obejrzeć tutaj

Przedstawiciele Fundacji Schumana w Ekonomiku

Autor:Anna Prosianowska

W środę 18.11.2015 gościliśmy przedstawicieli Fundacji Schumana. Zawitali do nas: Katarzyna Brodowska (Ukraina), Aleksandra Bratczuk (Ukraina), Aleksnader Hertel (Niemcy) oraz Maciej Zaniewicz (Polska). Spotkanie było poświęcone europejskiemu wolontariatowi. Nasi uczniowie wysłuchali niesamowitych opowieści wolontariuszy: o spotkaniach z ciekawymi ludźmi, przygodach na lotnisku, podróży po Białorusi oraz o smakach i zapachach odwiedzanych krajów. Jak się okazało, pojawiły się również opowieści o szukaniu pracy i własnej aktywności, cytując Aleksandra „Jak siedzisz w domu, to nikt do ciebie nie zadzwoni”. Zatem szukajmy i dzwońmy!

Tak, wiemy już też kto lubi nasz bigos a kto nie… W końcu praca wolontariusza to nie tylko pomoc mieszkańcom ale przede wszystkim poznawanie języka i kultury kraju, w którym jesteśmy. Zachęcamy zatem do wyjścia z domu! A w deszczowe dni można zajrzeć na stronę Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

OTRZĘSINY

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Prelekcja wolontariuszek w gimnazjum

Autor: Ewa Krzemień

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 21 października 2015 roku wolontariuszki Klubu 8 zaprezentowały w Publicznym Gimnazjum nr 1, 12 letnią działalność na temat "Wolontariat- czy to się opłaca?". Prelekcję przygotowały i wygłosiły dla klasy 3d - pod opieką pani Ewy Krzemień - wolontariuszki "Klubu Ośmiu" - Alicja Osińska, Dominika Zbieranek, Marietta Gwizdek. Opowiedziały o zadaniach i przedsięwzięciach podejmowanych przez wolontariuszy klubu oraz o cechach charakteru, które kształci się będąc wolontariuszem, a są później przydatne w dorosłym życiu, jak kreatywność, empatia, dyskrecja, obowiązkowość, systematyczność, otwartość, uporządkowanie, pomysłowość, umiejętność dobrego gospodarowania czasem.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

I już po spotkaniu integracyjnym „Bądźmy znowu razem”

Autor: Natalia Lewandowska

Październikowe spotkanie integracyjne „Bądźmy znowu razem” związane z jesiennymi grami planszowymi odbyło się w piątek, 23 października 2015 roku w murach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Zatytułowaliśmy je „Jesienne gry planszowe”. Wspólnie przygotowaliśmy duży stół do gier. Podzieliliśmy się z naszymi gośćmi na zespoły i znakomicie się bawiliśmy. Oczywiście w przerwie pomiędzy grami smakowaliśmy placki upieczone przez wolontariuszki „Klubu Ośmiu” oraz ciastka podarowane nam na imprezę przez państwa Mirosławę i Grzegorza Goców. Słodycze były przepyszne. A każdyz grających otrzymał drobny upominek.
Spotkanie przygotowali wolontariusze Ekonomika – Dominika Zbieranek, Marietta Gwizdek, Weronika Gwizdek, Alicja Osińska, Natalia Lewandowska, Izabela Kapuśniak, Weronika Włodarczyk, Karolina Rosiak, Julia Przybylska, Robert Butny, Dominik Jabłoński, Artur Bereźnicki pod opieką Pani Ewy Krzemień i Pani Justyny Marciniak.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Weronika Włodarczyk

Wolontariuszki Klubu Ośmiu w Mielżynie

Autor: Marietta Gwizdek

Z 16/17.10.2015r udałyśmy się do Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, którym opiekują się siostry Dominikanki. Wyjazd był możliwy dzięki uzyskanemu grantowi pozyskanemu od żnińskiego Starostwa.
Dom w Mielżynie, to dom, w którym przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Pomagałyśmy tam przy codziennych czynnościach, karmieniu, ubraniu się, bawiłyśmy się, czytałyśmy książki, rysowałyśmy, starałyśmy się na każdym kroku nieść pomoc. Byłyśmy również na różańcu w kaplicy, która znajduje się tuż obok. Jeśli jest możliwość kontaktu to dużo rozmawiałyśmy. Te osoby to takie aniołki, które mają w sobie dużo miłości i życzliwości.
Za każdym razem ciężko Nam stamtąd odjechać, ale powracamy, by nieść pomoc wszędzie, gdzie tylko możemy. To, że jesteśmy obok, to dla tych osób jest czymś co sprawia, że na ich twarzy pojawia się uśmiech, a każdy nasz gest ma ogromną wartość.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Weronika Włodarczyk

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Autor: Iwona Skibińska

Jak co roku, 13 października obchodziliśmy uroczyście Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników, którzy związani są z pracą w oświacie. Dla Nas nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych jest to również święto naszego patrona.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pana Dyrektora Tomasza Ratajczaka, który podkreślił jak ważna jest praca nauczycieli, kształcących nowe pokolenia. Była to okazja do wręczenia nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Przewodnicząca samorządu szkolnego - Marta Rachmant w ciepłych słowach podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienny trud.
Część artystyczna apelu została przygotowana przez klasę III a pod opieką Pani Katarzyny Nyki i Pani Anny Piekarskiej.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Przeciwnowotworowa edukacja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Katarzyna Nyka

Program „Przeciwnowotworowa edukacja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” realizowany jest w naszej szkole od wielu lat. Działania edukacyjne kierowane właśnie do młodzieży mają zmniejszyć niekorzystne wskaźniki epidemiologiczne w zakresie chorób nowotworowych. W tym roku szkolnym zajęcia z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych odbyły się 2.10.2015r. w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy a uczestniczyły w nich klasy Ia TE oraz Ic TOR.
Młodzież uczestniczyła w wykładzie na temat czynników ryzyka nowotworów i profilaktyki, obejrzała film, otrzymała ulotki, miała możliwość przećwiczenia na fantomie proces samobadania.
Opiekunami wyjazdu były: mgr Katarzyna Nyka i mgr Anna Piekarska.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

TARGI REKLAMY

Autor: Anna Chełminiak

W czwartek 1 października 2015 r. odbył się wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi pod tytułem „Reklama 360”. Uczniowie Ekonomika mogli zobaczyć wiele sposobów promowania się firm. Dużą uwagę przyciągały plotery, drukarki 3D oraz inne profesjonalne sprzęty do tworzenia reklam. Pokazywano jak nowoczesne technologie są używane w badaniach rynkowych. Każdy z osobna mógł się dowiedzieć np. jak tworzy się nadruki na koszulki, produkuje się firmowe kubki, smycze, długopisy, parasole, torby czy inne gadżety. Przedstawiciele agencji reklamowych działających w telewizji oraz w Internecie, pokazywali jak wygląda ta działalność oraz zachęcali do korzystania z ich usług. Można było również wysłuchać ciekawych prezentacji dotyczących marketingu i personalizacji treści. Uczniowie TOR-u oraz TE zaopatrzyli się w gadżety różnych firm oraz foldery informujące o zakresie ich działalności.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

"Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina"
Obchody Jubileuszu 50-lecia

25 i 26 września odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Była to niepowtarzalna okazja do przypomnienia historii i tradycji szkoły jak również czas spotkań absolwentów i wspominania szkolnych lat. W tym ważnym dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

WIĘCEJ

UCZNIOWIE EKONOMIKA NAGRODZENI

Autor: Iwona Skibińska

16 września w Żnińskim Domu Kultury odbyła się uroczystość, podczas której wręczono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia starosty, przyznano Tytuł Maturzysty Roku oraz uhonorowano najwybitniejszych w danych kategoriach uczniów Laurami Klemensa.

O tytuł „Maturzysty Roku 2015” walczyło 5 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego, nasz absolwent Łukasz Bryzik zdobył II miejsce. Agnieszka Żalińska okazała się "Najlepszą z najlepszych" spośród społeczności uczniowskiej techników. Natomiast stypendystami Starosty Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 zostali: Adrian Piątek i Artur Nojgebauer.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


ROK SZKOLNY 2015/2016


LETNIE STAŻE ZAWODOWE

Autor: Anna Piekarska

W lipcu ośmioro przyszłych spedytorów, nabywało pierwszych doświadczeń zawodowych w firmach transportowych funkcjonujących na terenie powiatu żnińskiego. Uczniowie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem firm, z zasadami nawiązywania współpracy, zawierania umów i dokumentowaniem rozliczeń z kontrahentami. Pod okiem opiekunów stażu, przygotowywali rozliczenia kart czasu pracy kierowców i rozliczenia kart paliwowych. Mieli również okazję zaznajomić się z przygotowaniem ładunku do transportu i formami ubezpieczenia ładunku, poznali także zasady sporządzania dokumentacji transportowej. Stażyści korzystali również z komputerowych programów magazynowo – sprzedażowych.
Wszyscy zgodnie przyznali, że był to dobrze spędzony czas, a zdobyte doświadczenie i umiejętności zaprocentują w przyszłości. Zadowoleni byli również właściciele firm i opiekunowie stażystów, którzy chwalili posiadaną już wiedzę i podejście do obowiązków naszych uczniów oraz ich kulturę osobistą.

Organizacja staży była ostatnią formą wsparcia dla uczniów, realizowanego w naszej szkole projektu „Zawodowy start w przyszłość”. W ciągu 20 dni, każdy ze stażystów przepracował 150 godzin, za które otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1600 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Najlepsi uczniowie Ekonomika zostali nagrodzeni stypendiami ufundowanymi przez Stowarzyszenie Edukacyjne "Ekonomik"

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

SPRZĄTANIE GÓR WILCZKOWSKICH

Autor: Iwona Skibińska

Tradycją Szkolnego Klubu Turystycznego działającego w Żnińskim Ekonomiku jest akcja sprzątania Gór Wilczkowskich.
19 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 grupa młodzieży wraz z opiekunami wyruszyła w celu posprzątania zaśmieconego lasu.

W lipcu ośmioro przyszłych spedytorów, nabywało pierwszych doświadczeń zawodowych w firmach transportowych funkcjonujących na terenie powiatu żnińskiego. Uczniowie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem firm, z zasadami nawiązywania współpracy, zawierania umów i dokumentowaniem rozliczeń z kontrahentami. Pod okiem opiekunów stażu, przygotowywali rozliczenia kart czasu pracy kierowców i rozliczenia kart paliwowych. Mieli również okazję zaznajomić się z przygotowaniem ładunku do transportu i formami ubezpieczenia ładunku, poznali także zasady sporządzania dokumentacji transportowej. Stażyści korzystali również z komputerowych programów magazynowo – sprzedażowych.
Wszyscy zgodnie przyznali, że był to dobrze spędzony czas, a zdobyte doświadczenie i umiejętności zaprocentują w przyszłości. Zadowoleni byli również właściciele firm i opiekunowie stażystów, którzy chwalili posiadaną już wiedzę i podejście do obowiązków naszych uczniów oraz ich kulturę osobistą.

Organizacja staży była ostatnią formą wsparcia dla uczniów, realizowanego w naszej szkole projektu „Zawodowy start w przyszłość”. W ciągu 20 dni, każdy ze stażystów przepracował 150 godzin, za które otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1600 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

III PAŁUCKI FESTYN LUDOWY

Autor: Anna Piekarska

W sobotę 13 czerwca 2015r. na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, nasza szkoła wzięła udział w III Pałuckim Festynie Ludowym. Celem festynu była integracja społeczności lokalnej oraz promocja sztuki i rękodzielnictwa, kuchni, a także muzyki ludowej. Na naszym stoisku również można było nabyć wyroby rękodzielnicze, jak kolczyki, bransoletki czy kartki okolicznościowe. Piękna pogoda sprawiła, że na żniński rynku pojawiło się wielu mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości, którzy chętnie oglądali, ale i kupowali prezentowane wyroby.
Zgromadzone przez nas środki, przeznaczymy na organizację kolejnej edycji akcji charytatywnej „Pomóż biedniejszym od siebie”.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

„SMAKI OBRAZU I MELODII”

Autor: Anna Piekarska

Wyjątkową okazję nabycia prac lokalnych twórców, a także uzdolnionych plastycznie naszych uczniów miały osoby, które w czwartek 11 czerwca przyjęły zaproszenie Stowarzyszenia Edukacyjnego „Ekonomik” oraz społeczności szkolnej ZSEH i w gościnnych murach Żnińskiego Domu Kultury wzięły udział w aukcji, która została zorganizowana w celu pozyskania środków na organizację złotego jubileuszu naszej szkoły. Różnorodność, piękno i niepowtarzalność prezentowanych obrazów, rzeźb i płaskorzeźb, fotomontaży, fotografii, rysunków oraz retrorytów, a także innych przedmiotów, pozwoliła na uzbieranie kwoty ponad 6,5 tys. zł. Pieniądze te, zostaną przeznaczone na organizację koncertu Sergieja Kriuczkowa i Riverboat Ramblers Swing Orchestra, laureatów światowych konkursów i festiwali jazzowych. Koncert, który odbędzie się w pierwszej połowie września, zainauguruje obchody pięćdziesięciolecia ZSEH.

Podczas czwartkowej licytacji, jeden z obrazów, został zlicytowany na dalsze leczenie naszej absolwentki Kamili Mydlikowskiej. Reprodukcję „Zatrutej studni” Jacka Malczewskiego, nabył pan Krzysztof Florczak, który ofiarował 500 zł. Ten czwartkowy wieczór swoimi występami muzycznymi uświetniło troje wykonawców. Wśród nich była absolwentka ekonomika pani Katarzyna Kubiak, która od kilku już lat pracuje i szkoli swój talent wokalny w Warszawie. Można również było posłuchać pani Bianki Urbanowskiej i pana Macieja Dolskiego. Gospodarzami wieczoru byli Anita Nowicka i Piotr Koperski. O to by dzieła trafiły do nowych właścicieli, dbali Julita Caban i Adrian Piątek. Swój wkład w oprawę tego wieczoru wniosły także Natalia Lewandowska i Ola Jeziorska. Aukcję z właściwym dla siebie poczuciem humoru, poprowadził pan Tomasz Katafiasz. Nad jej przebiegiem czuwała komisja w składzie panie Danuta Biegańska, Anna Piekarska, pan Roman Dobosz oraz Martyna Kabałyk i Natalia Grzechowiak, przy ogromnym wsparciu pań Grażyny Raczyńskiej i Ewy Tomaszewskiej. Ponadto nad stoiskiem, na którym można było nabyć cegiełki – niespodzianki, pieczę sprawowała pani Justyna Marciniak wraz z uczniami klasy Ia.
Organizacja tej aukcji to przede wszystkim zasługa pani dyrektor Ewy Krzemień, która pozyskała prezentowane tego wieczoru prace.

Wszystkim ofiarodawcom i nabywcom jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania. Już dzisiaj zapraszamy na obchody złotego jubileuszu naszej szkoły.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

WYCIECZKA W BESKID ŻYWIECKI

Autor: Iwona Skibińska

28.05. 2015 r. uczniowie Ekonomika wyruszyli na 5-dniową wycieczkę do Zawoi, wsi położonej u stóp Babiej Góry. Był to dla nas punkt wypadowy w pasmo Policy i Jałowca.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Warsztaty zawodowe przyszłych spedytorów

Autor: Danuta Biegańska Grażyna Raczyńska

W dniach 28 i 29 maja grupa uczniów kl. II b kształcąca się w zawodzie spedytor, pod opieką nauczycielek przedmiotów zawodowych: Danuty Biegańskiej i Grażyny Raczyńskiej, wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Łodzi. Wyjazd został zorganizowany w ramach przyznanego przez Starostwo Powiatowe w Żninie grantu oświatowego, „Podróże dalekie i bliskie spedytora – warsztaty zawodowe”.

Pobyt w Łodzi został podzielony na 2 etapy, łączące przyjemne z pożytecznym, co w znaczny sposób pozwoliło młodzieży poszerzyć wiedzę, zawodową, jak również z zakresu historii, kultury czy literatury. W pierwszym dniu zwiedziliśmy najciekawsze miejsca Łodzi, aby naocznie przekonać się o wielokulturowości i wielonarodowości miasta budowanego przez Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan. Spacerując Piotrkowską, reprezentacyjną ulicą Łodzi, podziwialiśmy wykonane w brązie rzeźby plenerowe, które tworzą tzw. Galerię Wielkich Łodzia m.in. „Ławeczkę Tuwima”, „Fortepian Rubinsteina”, „Kuferek Reymonta” czy „Podobizny twórców Łodzi przemysłowej”
Drugi dzień pobytu w Łodzi, to realizacja drugiego etapu naszej wycieczki edukacyjnej. Wypoczęci i pełni zapału (pobudka o godz. 700 ), po obfitym śniadaniu wyjechaliśmy z hotelu do portu lotniczego.

Przyszli spedytorzy odbyli warsztaty zawodowe w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta w Terminalu Cargo Airport. Szeroki zakres świadczonych usług transportowych w porcie lotniczym, pozwolił młodzieży prześledzić wszystkie operacje dokonywane na ładunku, jak i związane z nimi międzynarodowe procedury oraz obieg dokumentów przewozowych.
Również dużym zainteresowaniem cieszyły się, pokaz działań służb mundurowych zabezpieczających port lotniczy oraz odprawa celna. Na koniec warsztatów młodzież zapoznała się z infrastrukturą portu lotniczego. Wyjazd studyjny, pozwolił uczniom wzbogacić umiejętności praktyczne a nauczycielom pozalekcyjną ofertę edukacyjną.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

NIEPOWTARZALNA AUKCJA - „SMAKI OBRAZU I MELODII”

Autor:Ewa Krzemień

11 czerwca 2015 roku o godzinie 17.00 w murach Żnińskiego Domu Kultury odbędzie się jedyna i niepowtarzalna na pałuckiej ziemi aukcja dzieł rodzimych artystów i nie tylko.

Aukcja odbędzie się w związku z 50-leciem istnienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie celem pozyskania funduszy na godne uczczenie tak znakomitego Złotego Jubileuszu. Zdobyte finanse szczególnie przydatne będą dla zaproszenia zespołu Riverboat Ramblers, który rozpocznie jubileuszowe uroczystości we wrześniu. Wstęp wówczas dla wszystkich mieszkańców Żnina i okolic będzie bezpłatny.
Równocześnie podczas aukcji chcemy jedno z dzieł przeznaczyć na pomoc dla naszej uczennicy Kamili Mydlikowskiej. Potrzebne są pieniądze na jej dalszą rehabilitację.

Ofiarodawcami dzieł i rzeczy, które można będzie podczas aukcji licytować są – Jerzy Marosz, Roman Terzyk, Marek Koziński, Mariusz Niewolski (żona), Zbigniew Dolski, Eugeniusz Izdebski, Grzegorz Raczyński, Krzysztof Krzemień, Zbyszko Piwoński, Jadwiga Mazana, Hanna Szczecińska, Maja Rogowska, Martyna Katafiasz, Agnieszka Lewandowska (firany), Aleksandra Nowakowska, Michał Woźniak, Barbara Musiał, Krystyna Ługiewicz, Urszula Hareńska, Wanda Pietrykowska, Maciej Dolski, Warsztat Zajęć Terapeutycznych „Promyk” oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie – Anna Gulczyńska, Ola Jeziorska, Sara Górna, Izabela Kapuśniak, Anna Rzeszut.
Niektóre dzieła pałuccy artyści stworzyli wyłącznie na rzecz aukcji, między innymi – pejzaż Pana Jerzego Marosza, fotografie Pana Grzegorza Raczyńskiego, obrazy Pana Marka Kozińskiego, czy firany Pani Agnieszki Lewandowskiej. Będą także niespodzianki.

W przerwach między licytacją, którą będzie prowadził Pana Tomasz Katafiasz, będzie można przeżyć miłe chwile z piosenką i muzyką. Na scenie Żnińskiego Domu Kultury zaprezentują się – Katarzyna Kubiak, Bianka Urbanowska, Piotr Należyty i Maciej Dolski.
Będzie można także posmakować przepysznych wypieków nauczycieli „Ekonomika”.

Rzeczy licytowane można obejrzeć tutaj

Będzie dla każdego coś miłego – i dźwiękowo, i wzrokowo, i smakowo.
Wszystkie osoby, które pragną przeżyć wyjątkowe chwile serdecznie zaprasza Stowarzyszenie „Ekonomik” oraz dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Krzysztof Krzemień

EKONOMIK NA GASTROEXPO 2015 W GDAŃSKU

Autor:Katarzyna Nyka

Dnia 29.05.2015r. uczniowie klasy Ic Technikum Obsługi Turystycznej odwiedzili Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii Hoteli i Sklepów GASTROEXPO 2015 w Gańsku.

Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało blisko 200 wystawców z Polski, Niemiec, Litwy, Danii, Wielkiej Brytanii, Islandii, Włoch i Pakistanu Pośród targowych atrakcji znalazły się: live cooking oraz carvingowe graffiti.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

"O RODZINIE W KILKU WERSACH" podsumowanie konkursu

Autor: Ewa Krzemień

21 maja 2015 roku w auli Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu odbyła się Gala podsumowująca „Dni Dialogu – Rodzina”. Z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w konkursie poetyckim „ O rodzinie w kilku wersach” wzięło udział 18 uczniów – Izabela Kapuśniak, Natalia Lewandowska, Anna Brzoza, Sara Górna, Karolina Rosiak, Katarzyna Walczak, Weronika Włodarczyk, Ola Jeziorska, Anita Nowicka, Agata Kazek, Paulina Paszkiet, Joanna Bukała, Marietta Gwizdek, Weronika Nowak, Zuzanna Konecka, Patrycja Szczepańska, Dariusz Stanula, Damian Wiśniewski . Wszyscy zostali uhonorowani.
Podczas Gali odczytano wiersze - Izabeli Kapuśniak i Natalii Lewandowskiej. Krótkie frazy poetyckie na temat rodziny zebrano i opublikowano w wersji książkowej. Tomiki poetyckie otrzymali wszyscy autorzy oraz ich opiekunowie. Wydawcą książki jest Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Może ten pierwszy opublikowany utwór powyżej wymienionych uczniów stanie się inspiracją do rozwijania talentu poetyckiego. Życzę tego młodym twórcom.

kliknij aby powiększyć


Zwałam go Niedźwiedź, bo był bardzo mężny.
Na barku Skarb swój drogi nosił ów człek potężny.
Choć Skarb wysokości bał się, czuł bezpiecznie,
W objęciach taty śmiał się wiecznie.
I jeszcze Niedźwiedzia towarzyszka- piękna Ona.
Ktoś mi zdradził, iż to jego żona.
Każdy był inny, a jednak w całość zebrani poruszyli mnie wielce.
Zapłakało bijące samotnie moje serce.
(Natalia Lewandowska, kl. 1c)


Rodziną niekoniecznie są ci, co w domu mieszkają
Rodziną niekoniecznie są ci, co na pieniądzach sypiają
Rodziny też na ulicach bywają
Rodziny też w deszczu i na śniegu przebywają
Rodzina to mama, tata i dzieci
Razem nam zawsze miło czas leci
I nie jest ważne to jak mieszkamy
Najważniejsze jest to, że się kochamy, kochamy, kochamy….
(Izabela Kapuśniak,kl. 1c)


WOLONTARIUSZE DZIECIOM

Autor: Ewa Krzemień

Kolejny, już XIV Ogólnopolski Zjazd Rodzin i Dzieci Stowarzyszenia CdLS - Polska, odbył się 1 i 2 maja w restauracji Martina w Żninie. Organizatorkami były – Pani Alina Wnuk i Marianna Wnuk, żona i córka nieżyjącego już Prezesa fundacji pana Wiesława Wnuka, które kontynuują jego dzieło. Wolontariuszki "Klubu Ośmiu" działającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie po raz kolejny zajmowały się dziećmi z syndromem Cornelii de Lange.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Więcej

WYCIECZKA EDUKACYJNO-EKOLOGICZNA

Autor:Katarzyna Nyka

W minioną środę 22.04.2015r. uczniowie naszej szkoły gościli w Ośrodku Hodowli Ziemniaka w Zamartem. W ramach wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach ekologicznych, po których zwiedzili m.in. zespół pałacowo-parkowy z 2 połowy XIX w. oraz 100-letnią zabytkową gorzelnię.

Wyjazd został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego w szkole projektu "Wiedza i Praktyka".

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU

Fot: Izabella

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

WOLONTARIUSZKI W MIELŻYNIE

Autor: Angela Łykowska

16 i 17 kwietnia wolontariuszki „Klubu Ośmiu” działającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie po raz kolejny w ramach uzyskanego grantu oświatowego „Bądź trenerem samego siebie – kształcenie więzi międzyludzkiej” pojechały do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Mielżynie. Tym razem wyjazd odbywał się pod hasłem „Otwarte uszy, które wśród zgiełku i hałasu usłyszą śmiech dziecka” – pomagamy”.
Zawiozłyśmy naszym podopiecznym zebrane niezbędne środki czystości i środki higieniczne , których ciągle tam brakuje. Zebrałyśmy je dzięki słuchaczom radia Żnin.
Tym razem każda z wolontariuszek zajęła się swoim podopiecznym indywidualnie, według jego potrzeb.
Wolontariuszki "III" chodziły z podopiecznymi na spacer, pomagały się im ubierać i organizowały dla nich różne gry i zabawy. "IV" to opowiadania dziewczyn o swoich rodzinach, pokazywanie albumów fotograficznych z różnych wycieczek, spotkań a także wydarzeń, jakie odbywają się w Domu Pomocy Społecznej w MIelżynie, czyli w ich drugim domu, gdzie się wychowują i mogą liczyć na pomoc w trudnych chwilach. "Ib" to głównie osoby które nie potrafią same jeść. Pokarm podawany jest im przez tzw. sondy. "V" to osoby, które w ciągu tygodnia uczęszczają do szkoły, gdzie realizują swój własny program nauczania.

Każda z wolontariuszek musiała spojrzeć na swojego podopiecznego w inny sposób. W Mielżynie zawsze jest inaczej. Za każdym razem, gdy tam jesteśmy, dzieje się coś innego. Nigdy nie wiemy, czego możemy się spodziewać, kiedy tam jedziemy. Chyba właśnie to jest najciekawsze w tych wyjazdach :-)

kliknij aby powiększyć

Z WIZYTĄ W ODDZIALE RABEN GROUP

Autor: Anna Piekarska

We wtorek 14 kwietnia 2015r. grupa uczniów klasy IVb, uczestnicząca w zajęcia pozalekcyjnych przygotowujących do wejścia na rynek pracy, wzięła udział w wycieczce zawodoznawczej do Oddziału Raben Polska Sp. z o.o. w Lisim Ogonie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Zawodowy start w przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zajęcia przygotowali i przeprowadzili w bardzo ciekawy i rzeczowy sposób szefowie Oddziału, panowie Piotr Mędlewski i Mateusz Goc. Uczniowie zostali zapoznani z historią firmy, która od ponad 80 lat działa na rynku Europy Środkowo – Wschodniej, oferując kompleksowe usługi logistyczne oraz funkcjonowaniem Oddziału w Lisim Ogonie. Nazwa Raben pochodzi od nazwiska jej założyciela J.W. Rabena, który w 1931 r. w ojczystej Holandii stworzył przedsiębiorstwo transportowe. Z kolei w 1991r. jego wnuk Ewald, powołał spółkę Raben w Polsce. Obecnie firma Raben działa w 10 państwach Europy Środkowo – Wschodniej i zajmuje się transportem drogowym, lotniczym i morskim produktów branż od spożywczej po elektroniczną. Przechodząc przez poszczególne działy, uczniowie mogli dowiedzieć się, jak ważne jest nawiązanie i kontynuowanie współpracy z klientem, właściwie wypełnienie dokumentów przewozowych, zabezpieczenie przesyłki oraz przygotowanie towaru do dystrybucji, a także, co w żargonie zawodowym znaczy np. określenie „wahadło”… Zastanawialiście się kiedyś od pracy ilu osób zależy, czy będziecie mogli kupić w sklepie wasz ulubiony jogurt?

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

Autor: Klaudia Kaźmierczak

Dnia 10.04.2015 roku o godzinie 11.00 my - uczniowie klasy IV a i III o wraz z wychowawczyniami oraz ks. Krzysztofem Kawalerskim wyruszyliśmy w dwudniową pielgrzymkę do Częstochowy.
Po siedmiogodzinnej podróży autokarem dotarliśmy na miejsce. Zatrzymaliśmy się w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II. Następnie udaliśmy się do centrum miasta. O godzinie 21:00 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. Zostanie on nam w pamięci do końca życia, było to niesamowite doświadczenie.
Z samego rana o godzinie 5:30 udaliśmy się do kaplicy na godzinki oraz mszę świętą. Później było śniadanie i droga krzyżowa. Drugiego dnia pielgrzymki odwiedziliśmy także skarbiec Matki Boskiej Częstochowskiej, mieliśmy możliwość wejść na wieżę, odwiedzić muzea, obejrzeliśmy wystawę poświęconą ofiarom smoleńskim, źródełko Świętej Barbary, wystawę częstochowskich malarzy oraz sale, w których odbywają się spotkania biskupów z pielgrzymami. Zdążyliśmy również zakupić pamiątki.

Pielgrzymka ta na długo zostanie w naszej pamięci.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

W najbliższych dniach Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie organizuje następujące imprezy:

Dnia 1 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w Żnińskim Domu Kultury odbędzie się II Powiatowy Konkurs Matematyczno – Informatyczno – Geograficzny„MiG - GiM”. Startować w nim będą trzyosobowe drużyny z gimnazjów powiatu żnińskiego. Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Żninie. Pytania dotyczyć będą geografii ( w tym również regionalnej), podstaw matematyki i informatyki (w tym również ich historii). Każdy uczestnik otrzyma atrakcyjne nagrody i upominki! Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Żninie, firma "Markomp Usługi Informatyczne" oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie.

We współpracy z Radiem Żnin organizujemy"MiG - GiM w eterze".
Odbędzie się on w dniach 30.03 - 3.04. 2015 na antenie Radia Żnin. Kilka razy dziennie na antenie ogłaszane będą pytania (w tym w czasie dużej przerwy, tj. ok. 10 41). Będą one dotyczyły matematyki, informatyki i geografii, ale należy pamiętać, że w tym tygodniu jest Prima aprilis ;). Dla osób które zaprezentują najciekawsze rozwiązanie, przewidziane są cenne nagrody:
- zegarki - damski i męski, ufundowane przez Zakład Zegarmistrzowski Wojciecha Koteckiego,
- 5 kuponów o wartości 20 zł każdy, do zrealizowania w "Pakamerze",
- 5 pizz, każda warta 25 zł, które można zjeść w "Pizzerii Calabria",
- grill ogrodowy okrągły, z pokrywą i na kółkach o wartości 69 zł, który odebrać będzie można w firmie "Goclandia. Dom i ogród",
Firma ta również przeznaczyła dla uczestników konkursu parasol ogrodowy o średnicy 2 m i wartości 55 zł oraz stół ogrodowy o średnicy 90 cm, kosztujący 55 zł.
- kupony (5 szt. o wartości 30 zł każdy) do wykorzystania w aptekach: Apteka Św. Kosmy i Damiana z ul. Śniadeckich 21 oraz "Słoneczna" z ulicy Kopernika.
- księgarnia Pałucka ufundowała trzy książki "Jak zdać maturę z matematyki nic nie potrafiąc. Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych."

"MiG - GiM w eterze" jest konkursem otwartym i każdy można w nim startować.

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas konkursach
.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE „BĄDŹMY RAZEM”

Autor: Ewa Krzemień

W piątek, 27 marca 2015 roku w murach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie odbyła się uroczystość pod hasłem „Spotkanie z Wielkanocą”. Tak jak na zamieszczonych zdjęciach widać wolontariusze wraz z gośćmi utworzyli ogromny warsztat pracy. Dzięki zgromadzonym różnym materiałom wspólnie stworzyli niepowtarzalne i unikalne ozdoby świąteczne, które ozdobiły wnętrze budynku szkolnego.

Spotkanie zorganizowali pod opieką pani Ewy Krzemień wolontariusze – Angela Łykowska, Angelika Krakowiak, Izabela Wiśniewska, Agata Tulińska, Natalia Bąkowska, Natalia Lewandowska, Weronika Włodarczyk, Ola Jeziorska, Marietta Gwizdek, Dominika Zbieranek. A małe co nieco Kubusia Puchatka, czyli wzmacniające siły twórcze „artystów” pożywienie zafundowała firma „Agro- Goc” z Sarbinowa.
Spotkanie dostarczyło uczestnikom wielu wrażeń i pozytywnych emocji.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

WYJAZD DO SOLCA KUJAWSKIEGO

Autor: Anna Piekarska

W piątek 20 marca 2015r. grupa uczniów klasy IVb, biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do wejścia na rynek pracy, będących jedną z form wsparcia realizowanego w szkole projektu unijnego „Zawodowy start w przyszłość”, wraz z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim. Prezes RCP pan Piotr Kubiak, zapoznał młodzież z historią powstania Centrum oraz jego działalnością. Na terenie RCP funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości i Park Przemysłowy. Z Inkubatora korzystają młodzi właściciele nowopowstających firm, którzy nabierają doświadczenia i przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Z kolei w Parku Przemysłowym, działalność prowadzi kilkanaście dużych firm z branży: przemysłu motoryzacyjnego, kamienia naturalnego, papierów powlekanych, metalowej, tworzyw sztucznych, produkcji mebli, logistyki i usług. Ponadto RCP organizuje również kursy doskonalenia zawodowego i wspierania przedsiębiorczości oraz doradztwa w sprawie pozyskiwania środków unijnych.

Z kolei w Jura Parku uczniowie uczestniczyli w projekcji filmu pt. „8 minut z historii powstania wszechświata”, wyprodukowanego w technologii 3D. W Muzeum Ziemi, obejrzeli kolekcję skamieniałości - jedną z największych w Polsce, a na koniec pobytu w Jura Parku, odbyli krótki spacer ścieżką dydaktyczną, pośród modeli m.in. dinozaurów i owadów.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Jak korzystać ze współczesnej biblioteki?

Autor: Ewa Krzemień

Uczniowie klasy 1b Technikum Spedycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie pod opieką pani Ewy Krzemień w ramach zajęć wiedzy o kulturze udali się do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Powitała ich Pani dyrektor, Jadwiga Jelinek. Na początku wizyty uczniowie zostali zapoznani z poszczególnymi pomieszczeniami biblioteki i ich funkcją. Nieco dłużej zatrzymali się w wypożyczalni, gdzie zainteresował ich szczególnie księgozbiór komiksów oraz kryminałów. Uważnie słuchali informacji o podejmowanych przez bibliotekę działaniach. Zwrócili uwagę na długo działający Klub Podróżnika. Zaciekawił ich nowo powstały Klub fotograficzny oraz Politechnika Maluszka. Przeszli także małe szkolenie dotyczące umiejętności korzystania z IBUK Libra w domu. Teraz na lekcji języka polskiego nie będą już mogli się usprawiedliwić, że danej lektury nie ma w bibliotece. Wiedzą już , jak korzystać z IBUK Libry. Tego typu praktyczne zajęcia okazały się dla całej grupy owocne i satysfakcjonujące.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

O życiu Mariana Rejewskiego

Autor: Ewa Krzemień

Uczniowie klasy 1c oraz 4a Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie pod opieką mgr Ewy Krzemień i mgr Anny Prosianowskiej uczestniczyli w poniedziałek, 16 marca 2015 roku w prelekcji o bydgoszczaninie, matematyku i kryptologu Marianie Rejewskim, dzięki któremu alianci mogli odnieść zwycięstwo podczas drugiej wojny światowej. Wystawa została zorganizowana dzięki Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy, która od 2011 roku nosi imię zasłużonego matematyka i kryptologa. Postać pana Mariana i maszynę szyfrującą ciekawie zaprezentował Pan pułkownik Jerzy Lelwic.
Młodzież z ogromnym zainteresowaniem słuchała historii o życiu Mariana Rejewskiego i jego wkładzie w rozszyfrowanie Enigmy.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

ROZLICZ PIT Z EKONOMIKIEM

Autor: Anna Piekarska

W minioną sobotę mieszkańcy Żnina i okolic, mieli okazję w pracowni komputerowej w sali nr 10, przesłać drogą elektroniczną zeznanie podatkowe za ubiegły rok. Podobnie, jak w zeszłym roku, podatnicy mieli możliwość skorzystania z merytorycznej pomocy pań z Urzędu Skarbowego w Żninie, a także reprezentantów klasy IVb i nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Z akcji skorzystała grupa 50 osób.

Wielu podatników podkreślało zadowolenie z fachowej pomocy i sprawności obsługi. W oczekiwaniu na rozliczenie PIT-a, nasi gości mogli odwiedzić przygotowaną specjalnie na tę okazję kawiarenkę.
Już dzisiaj zapraszamy na trzecią edycję akcji Rozlicz PIT z Ekonomikiem w przyszłym roku.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Magdalena Suplicka

„BĄDŹMY RAZEM – WSPOMNIEŃ CZAR”

Autor: Ewa Krzemień

12 lutego 2015 roku w murach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie odbyło się spotkanie integracyjne „Bądźmy razem – wspomnień czar”. Spotkanie otworzyła opiekunka klubu pani Ewa Krzemień. Powitała w imieniu wolontariuszy przybyłych gości i zaprosiła do wspólnego tańca przy skocznych muzycznych akordach, przygotowanych przez księdza Krzysztofa Kawalerskiego. Po walentynkowej zabawie nadszedł czas, by powspominać odbywające się w Ekonomiku od 2005 roku comiesięczne spotkania. Przy smacznym pączku wszyscy mogli obejrzeć prezentację zdjęć od grudnia 2005 roku do 2015. Były okrzyki zdziwienia, że na tych fotkach jesteśmy piękni, młodzi i szczupli. Po wspomnieniach nastąpił konkurs o srebrną patelnię. Uczestnicy spotkania wykonywali z różnych materiałów ogromne serca. Potem jeszcze kilka tanecznych pląsów i pożegnanie.

Nad całością czuwała pani Ewa Krzemień i pani Justyna Marciniak.
Wolontariuszki – Eliza Rąbkowska, Angela Łykowska, Iza Wiśniewska, Angelika Krakowiak, Natalia Lewandowska, Weronika Włodarczyk, Alicja Osińska, Dominika Glapa, Natalia Bąkowska, Dominika Zbieranek, Ola Jeziorska, Marietta Gwizdek, Karolina Rosiak.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

WYSTAWA PRAC UCZNIÓW EKONOMIKA

Autor: Iwona Skibińska Magdalena Suplicka

W piątek, 6 lutego 2015r. w murach żnińskiego Ekonomika została zorganizowana wystawa prac uczniów kształcących się w zawodzie Technik Organizacji Reklamy. Większość prac została wykonana w ramach zajęć dydaktycznych w pracowni tworzenia kampanii reklamowej wyposażonej w programy graficzne. Na lekcjach uczniowie tworzyli wizualizację, identyfikacje firm i produktów (znaki graficzne i logotypy), teksty, slogany reklamowe, scenariusze, by móc w efekcie tworzyć projekty kampanii reklamowej.
Na wystawie znalazły się prace wykonane przez uczniów, których rysowanie wiąże się z ich życiową pasją. Można było obejrzeć piękne szkice ołówkiem Darii Święch i Bartosza Kośmickiego z klasy III b oraz rysunki Oli Jeziorskiej z kl. I c. Swoich sił w rysowaniu ołówkiem próbują także Katarzyna Świątkowska, Paulina Dychtanowicz z klasy IIa i Klaudia Kościelniak z klasy III c.
Na II piętrze znalazła się wystawa zdjęć wykonanych przez uczennice Dominikę Głowską i Annę Chełminiak z klasy III b.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem rodziców, którzy przybili po spotkaniu z wychowawcą klasy. Zwiedzający byli zachwyceni zdolnościami i umiejętnościami młodzieży naszej szkoły. Stwierdzili, że będą oczekiwać na kolejne fascynujące prace uczniów.
Wystawa została zorganizowana przez panią mgr Iwonę Skibińską, panią mgr Katarzynę Malacha i panią Magdalenę Suplicką.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

UCZNIOWIE W PRACOWNI RZEŹBY

Autor: Ewa Krzemień

W poniedziałek, 26 stycznia 2015 roku uczniowie klasy 1c podczas zajęć z wiedzy o kulturze wybrali się wraz z nauczycielem uczącym do pracowni rzeźby pana Eugeniusza Izdebskiego, mieszczącej się przy Żnińskim Domu Kultury. Niektórzy praktycznie wykorzystali swe umiejętności i nabrali ochoty na uczestniczenie w tego typu zajęcia po godzinach lekcyjnych.
Pan Eugeniusz opowiadał młodzieży w ciekawy sposób o powstaniu pracowni, o jej funkcjonowaniu w żnińskim świecie artystycznym, o uzdolnionej młodzieży ze Żnina i okolic. Wspomniał także o naszej uczennicy, która szlify artystyczne zdobywała pod jego wprawnym okiem, Laurze Szkatulskiej, obecnie studentki Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

WIZYTY W BASZCIE I MUZEUM

Autor: Ewa Krzemień

W ramach zajęć wiedzy o kulturze rozpoczęliśmy wizyty w Muzeum Ziemi Pałuckiej i w żnińskiej baszcie. W muzeum oprowadza nas Pani Maja Gólcz, a w baszcie Pani Grażyna Pejka-Gąsiorowska. Poszerzamy naszą wiedzę o kulturze, historii, tradycjach i obyczajach naszej małej Ojczyzny. Podawane wiadomości ukazują nam w całej gamie barw region, w którym mieszkamy, nasze Pałuki. Obie Panie ciekawie opowiadają różne historie związane ze Żninem oraz z Pałukami.
Szczególnie zapamiętujemy rozmaite anegdoty, legendy, powiedzenia, przysłowia, ciekawostki związane ze znanymi ludźmi Pałuk.

Uczniowie w Muzeum Ziemi Pałuckiej
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Uczniowie w Żnińskiej Baszcie

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

WIGILIA W BACÓWCE

Autor: Iwona Skibińska

W czwartek 18.12.2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Szkolnego Klubu Turystów. Jak co roku swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni honorowi członkowie klubu.

Po krótkim powitaniu zgromadzonych i podzieleniu się opłatkiem, Marta Rachmant i Robert Kaczmarek złożyli wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne. Wraz z zaproszonymi gośćmi spędziliśmy ten dzień w wyjątkowej, świątecznej atmosferze.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

ŚWIĄTECZNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Autor: Iwona Skibińska

16 grudnia po raz czternasty odbył się Świąteczny Halowy Turnej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowany przez pana Mariusza Kolasińskiego z ZSEH w Żninie. W zawodach wystartowało 8 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu żnińskiego.

Drużyna z Ekonomika w składzie: Adrian Stefaniak, Patryk Kozera, Tomasz Boiński, Sławomir Kaźmierczak, Łukasz Menclewicz, Adrian Piątek, Mateusz Mrówczyński, Łukasz Łysy, Wiktor Jabłoński, wywalczyła III miejsce.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

AKCJA CHARYTATYWNA POMÓŻ BIEDNIEJSZYM OD SIEBIE

Autor: Danuta Biegańska Anna Piekarska

Od czternastu lat społeczność naszej szkoły, organizuje akcję charytatywną „Pomóż biedniejszym od siebie”, której celem jest przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie. Każdego roku zostaje obdarowana ponad setka dzieci z rodzin pozostających w trudnej sytuacji bytowej.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Organizatorki akcji panie: Danuta Biegańska, Maria Sobaszkiewicz i Anna Piekarska składają serdeczne podziękowania osobom, które bezpośrednio lub pośrednio angażowały się dotychczas w organizację akcji. Życzą również wszystkim rodzinnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Więcej

REKOLEKCE ADWENTOWE

Autor: Iwona Skibińska

W dniach 15-17 grudnia odbyły się rekolekcje adwentowe, prowadzone przez Grupę Ewangelizacyjną z Białegostoku „Wyrwani z Niewoli”.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

UCZNIOWIE W HERBARIUM Hotel&Spa

Autor: Katarzyna Nyka

Uczniowie klasy pierwszej Technikum Obsługi Turystycznej i Technikum Organizacji Reklamy w ramach wycieczki zawodowej 8.12.2014r. odwiedzili Herbarium Hotel & Spa - nowy luksusowy obiekt położony w malowniczej miejscowości Chomiąża Szlachecka.

Dzięki sympatycznym i kompetentnym pracownikom hotelu nasi turyści mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć wnętrza i sposób funkcjonowania tego typu obiektu. Odwiedzili m.in. pokoje hotelowe, dział gastronomii, pomieszczenia o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym.

Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem omawianą tematyką, tak ważną w późniejszej pracy w tej specyficznej dziedzinie gospodarki.
Opiekunowie wycieczki: mgr Katarzyna Nyka oraz mgr Anna Piekarska

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

M I K O Ł A J K I

Autor: Izabella

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

WICEMISTRZ RACHUNKOWOŚCI

Autor: Grażyna Raczyńska

4 grudnia 2014 roku odbyła się XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu "Mistrz Rachunkowości" zorganizowana przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy we współpracy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą.
Udział w konkursie wzięło troje uczniów klas czwartych technikum ekonomicznego: Agnieszka Żalińska, Edyta Knap i Maciej Maciejczak. Rozwiązywali oni test składający się z 30 pytań z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości.

Najlepiej z pytaniami testowymi poradziła sobie Agnieszka Żalińska z klasy IV B, zdobywając II miejsce, zaś Maciej Maciejczak uzyskał IV lokatę. Uczniów do konkursu przygotowywały: Pani Katarzyna Małacha i Pani Grażyna Raczyńska.
Fundatorami nagród dla zwycięzców byli: Rektor KPSW, Stowarzyszenie Księgowych Polskich, oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Całej trójce uczestników "Mistrza Rachunkowości" składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w innych konkursach oraz na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

kliknij aby powiększyć

V GALA ŻNIŃSKIEGO WOLONTARIATU SZKOLNEGO

Autor: Iwona Skibińska

3 grudnia w Żnińskim Domu Kultury odbyła się Gala Wolontariatu, podczas której nagrodzeni zostali najlepsi wolontariusze. Do nagród nominowanych było 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Żninie. Ekonomik reprezentowała Angela Łykowska z kl. III o, która otrzymała srebrną nagrodę oraz Eliza Rąbkowska z IV a i Angelika Krakowiak z III o, które otrzymały wyróżnienie.

Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

fot. Izabella

ANDRZEJKI W BACÓWCE

Autor: Iwona Skibińska

Tradycyjnie Szkolny Klub Turystów im. Andrzeja Rosiaka obchodził święto swojego patrona. W pierwszej części spotkania głos zajął dyrektor szkoły pan Tomasz Ratajczak, który powitał zaproszonych gości, honorowych członków Klubu oraz uczniów należących do Bacówki. Była to również okazja do przedstawienia nowego opiekuna, którym została Pani Katarzyna Małacha. Głos zabrała Halina Rosiak, która przybliżyła nam osobę Andrzeja Rosiaka oraz podarowała Klubowi wizerunek naszego patrona.

Andrzejki to jeden z wyjątkowych, magicznych dni w roku. Poza poczęstunkiem każdy mógł skosztować ciasteczko z wróżbą.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH SPEDYTORÓW

Autor: Mariusz Bartczak

W dniach 6 oraz 12 listopada 2014 roku w pracowni spedycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie odbył się cykl szkoleń dla uczniów klasy 2b Technika Spedycji z zakresu czasu pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy. Szkolenia poprowadził pan Mirosław Kurek, pracownik Polskiego Związku Motorowego w Żninie, wykładowca szkoleń zawodowych, instruktor wszystkich kategorii prawa jazdy oraz członek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ds. kwalifikacji zawodowej kierowców w Wydziale Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Celem szkolenia było przekazanie uczniom wiadomości obejmujących prawne aspekty wykonywania przewozu drogowego osób i rzeczy pojazdami samochodowymi. W ramach zajęć uczniowie, pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodzie Technik Spedycji, pani mgr Danuty Biegańskiej oraz pana mgr Mariusza Bartczaka, nabyli również praktyczne umiejętności obejmujące czas prowadzenia pojazdu, czas przerw, odpoczynku dziennego oraz obsługi tachografu analogowego i cyfrowego.
Szkolenie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu komputerowego oraz nowoczesnego oprogramowania do obsługi tachografu cyfrowego pozyskanego dla szkoły w ramach realizacji projektu unijnego „Zawodowy start w przyszłość”.

Praktyczne spojrzenie na zagadnienia omawiane podczas szkoleń jest cennym źródłem informacji oraz nowym doświadczeniem dla młodzieży uczącej się w zawodzie Technik Spedycji. Szkolenie to stanowi również element przygotowania zawodowego przyszłych spedytorów realizowany dzięki współpracy naszej szkoły z Polskim Związkiem Motorowym w Żninie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

NASZ STYPENDYSTA!

Autor: Mariusz Bartczak

W dniu 8 listopada 2014 r. odbyła się uroczysta gala programu Stypendia Pomostowe Związku Mieszkańców Powiatu Żnińskiego. Miło jest nam poinformować, że w gronie siedmiu osób, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach tego programu, znalazł się nasz tegoroczny absolwent z klasy 3o liceum ogólnokształcącego Piotr Oesterreich.
Stypendium w wysokości 5000 zł, które uzyskał Piotr, jest wypłacane w dziesięciu ratach w ciągu pierwszego roku studiów na uczelni wyższej. W przypadku uzyskania średniej z ocen powyżej 4,0 po pierwszym roku studiów, stypendium jest automatycznie przyznawane na kolejny rok nauki. Warunkiem uzyskania stypendium było m.in. uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym oraz podjęcie nauki na studiach dziennych.
Piotr Oesterreich jest obecnie studentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do egzaminu maturalnego, na którym uzyskał bardzo wysoki wynik z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym (94%), jak i rozszerzonym (80%), przygotowała go pani mgr Marta Piekarska.

Bardzo serdecznie gratulujemy Piotrkowi i życzymy mu wielu sukcesów na studiach.

kliknij aby powiększyć

SPEKTAKL "ŻYD NA BECZCE"

Autor: Agnieszka

5 listopada młodzież Ekonomika miała przyjemność obejrzeć spektakl pt. "Żyd na beczce", którego scenariusz powstał na podstawie Książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Marek Edelman - główny bohater książki, opowiada o czasach nienawiści, głodu i komór gazowych. Snuje wspomnienia na temat ciężkiej sytuacji w getcie, mówi o masowych transportach Żydów do hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince, samobójstwach i swojej działalności w Żydowskiej Organizacji Bojowej.

Spektakl okazał się dla młodzieży cennym uzupełnieniem wiedzy na temat okresu wojny i okupacji.
Wyjście zorganizowały polonistki pani Magdalena Szafrańska i pani Wioletta Gorzycka

WIZYTA W CENTRUM ONKOLOGICZNYM W BYDGOSZCZY

Autor: Katarzyna Nyka

Dnia 29.10.2014r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych po raz kolejny wzięli udział w szkoleniu z zakresu zapobiegania chorobom nowotworowym w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Centrum Onkologii im.prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Wyjazd odbył się dzięki współpracy szkoły z Wydziałem Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żninie w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki.

Celem szkolenia było ukształtowanie w młodych ludziach prawidłowych postaw, motywacji i umiejętności, dzięki którym możliwe jest zwiększenie ogólnego poziomu zdrowia w Polsce.
Opiekunowie wyjazdu: mgr Katarzyna Nyka i mgr Anna Piekarska.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

Autor: Katarzyna Nyka

W dniu 24 października 2014r. grupa uczniów Technikum Obsługi Turystycznej oraz Technikum Organizacji Reklamy, wzięła udział w TOUR SALON targach Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez turystycznych w Polsce. Pod dachem wielkiej hali w stolicy Wielkopolski można było podziwiać pawilony i stoiska państw oraz wybranych miast Europy i świata.

Targi to wspaniałe miejsce dla ludzi kochających podróżować, ciekawych świata i żądnych przygód.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

EKONOMIK Z WIZYTĄ W CEMENTOWNI LAFARGE

Autor: Katarzyna Nyka

Dnia 21.10.2014r. uczniowie klasy IIIo uczestniczyli w zajęciach terenowych na terenie cementowni zakładu Lafarge w Bielawach koło Barcina.

Wycieczka odbyła się dzięki realizacji pozaszkolnej ścieżki edukacyjnej - EKOLOGIA w ramach projektu " WiP- Wiedza i Praktyka" realizowanego przez Powiat Żniński w okresie od 1.03.2014r. do 30.07.2015r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem wyjazdu było podniesienie świadomości ekologicznej, poznanie przykładów zastosowania rozwiązań ekologicznych w zakładzie przemysłowym oraz propagowanie rozwiązań ekologicznych w życiu codziennym.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Autor: Iwona Skibińska

W poniedziałek 10 października w Żnińskim Domu Kultury odbyły się uroczystości związane z Dniem Komisji Edukacji Narodowej. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenie pocztu sztandarowego i okolicznego przemówienia Pana Dyrektora. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród zasłużonym pedagogom.
Przwodnicząca samorządu szkolnego - Marta Rachmant w ciepłych słowach podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienny trud.

W tym roku szkolnym dyrektor Pan Tomasz Ratajczak został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę i Pan Tomasz Katafiasz otrzymał Nagrodę Starosty.

Wszystkim pedagogom serdecznie gratulujemy!

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

TURYSTO! SZANUJ ŚRODOWISKO!

Autor: Katarzyna Nyka

Pod takim hasłem uczniowie z kl. 1c Technikum Obsługi Turystycznej i 2a Technikum Ekonomicznego po raz kolejny włączyli się w akcję "Sprzątania Świata".

Turystyka oddziałuje na wszystkie elementy środowiska. W regionach turystycznych, nie tylko w szczycie sezonu, wpływ ten przejawia się nadmiernym zużyciem i zanieczyszczeniem wód, zanieczyszczaniem powietrza, zmianami w krajobrazie, nadprodukcją odpadów, degradacją gleby i utratą bioróżnorodności. Rozwój turystyki stanowi szczególnie duże zagrożenie dla terenów leśnych i żyjących w nich zwierząt, ponieważ ludzie, zbaczając z wyznaczonych tras, czy eksplorując ścieżki samochodami i quadami, przyczyniają się do degradacji naturalnego ekosystemu leśnego, jednocześnie obniżając jego walory turystyczne.

Młodzież naszej szkoły uporządkowała teren w okolicy ujścia Gąsawki nad Dużym Jeziorem Żnińskim.
Akcję zorganizowano we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Żninie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

UCZNIOWIE ZSEH W TVP BYDGOSZCZ

Autor: Katarzyna Nyka

Dnia 8.10. 2014r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych wzięli udział w nagraniu programu TVP Bydgoszcz - "Samorządni". Dla młodego pokolenia to była prawdziwa lekcja wiedzy o społeczeństwie.
"Samorządni" to tygodnik, w którym poruszane są najważniejsze problemy dotyczące życia mieszkańców miast i wsi. Tym razem temat programu związany był z resocjalizacją. Czy resocjalizacja w Polsce jest skuteczna i na jakie wsparcie mogą liczyć osoby opuszczające mury zakładu karnego?

Udział w programie okazał się ciekawym doświadczeniem pozwalającym poznać pracę telewizji " od kuchni ". Młodzież miała możliwość zobaczyć profesjonalne studio, obserwować pracę osób zaangażowanych w przebieg nagrania. Uczniowie przekonali się, że praca redaktora nie jest łatwa, wymaga ogromnego zaangażowania, otwartości i refleksu. Program emitowano na żywo.
Kto nie zdążył zobaczyć naszego telewizyjnego udziału w TVP Bydgoszcz może go obejrzeć na stronie tvp.bydgoszcz

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA NOWOCZESNYCH PRACOWNI

Autor: Iwona Skibińska

23 września 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie Starosta Żniński Pan Zbigniew Jaszczuk oraz Wicestarosta Pan Andrzej Hłond dokonali uroczystego otwarcia dwóch nowych pracowni: pracowni spedycji i pracowni sprzedaży usług reklamowych i projektowania kampanii reklamowej.

Nowocześnie wyposażone pracownie m.in. w komputery, laptopy, programy do obróbki graficznej, edytorskiej i audiowizualnej, tablicę multimedialną, drukarki, skanery, ploter wielkoformatowy dają uczniom możliwość podnoszenia praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wyposażenie pracowni było możliwe dzięki realizacji projektu "Zawodowy start w przyszłość".

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE EKONOMIKA

Autor: Iwona Skibińska

4 września w Żnińskim Domu Kultury odbyła się uroczystość, podczas której wręczono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia starosty, przyznano Tytuł Maturzysty Roku oraz uhonorowano najwybitniejszych w danych kategoriach uczniów Laurami Klemensa.

Stypendium naukowe starosty Zbigniewa Jaszczuka otrzymał Robert Kaczmarek z klasy IVb, natomiast stypendium sportowe - Artur Nojgebauer.

Laury Klemensa były przyznawane w siedmiu kategoriach. W kategorii Najlepszy z najlepszych w gronie uczniów techników nagrodzona została Angelika Skwarczyńska, natomiast Joanna Plewa uzyskała trzecią nagrodę Maturzysta roku 2014.

Podczas gali wystąpiła formacja Free Road w składzie: Horacy Dobaczewski (perkusja), Piotr Dobrosielski (gitara), Andrzej Skwarski (gitara, wokal) i Aleksander Dobaczewski (bas).

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Dodano przez Agnieszka

1 września to z pewnością dzień, którego większość z nas, uczniów nie lubi. Oznacza on bowiem rozpoczęcie roku szkolnego. W naszej szkole uroczystość rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, która zaczęła się o 8:15. Dalsza część odbyła się na boisku szkolnym. Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Tomasz Ratajczak. Przemówienia wygłosili również: były dyrektor szkoły, przedstawiciel rady rodziców i przewodniczący szkoły.

Podczas tej uroczystości przywitaliśmy w murach naszej szkoły 3 nowe klasy. Ich przedstawiciele złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły i odebrali legitymacje od swoich wychowawców.
Całość zakończyły spotkania w klasach uczniów ze swoimi wychowawcami.


ROK SZKOLNY 2014/2015


UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Fot. Roman Dobosz

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

MARSZ PO WODĘ

Autor: Katarzyna Nyka

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś naturalnym i oczywistym. Każdego dnia zużywamy olbrzymie jej ilości. Tymczasem szacuje się, że niedobór wody dotyczy około 40% ludności na świecie.
Uczniowie klasy Ia Technikum ekonomicznego solidaryzując się z osobami cierpiącymi z powodu braku wody 18.06.2014r. przyłączyli się do akcji organizowanej przez Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie pod hasłem "Marsz po wodę".

Istotą akcji było przejście jak najdłuższego odcinka drogi, aby zrozumieć codzienny trud marszu po wodę dzieci z wielu krajów świata - przeszliśmy 6,5 km.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

UWALNIAMY KSIĄŻKI

Autor:Anna Wyppich

11.06.2014 r. uczniowie ZSEH przeprowadzili cykliczną akcję "Uwalniania książek". Już po raz siódmy rozdawali książki mieszkańcom Żnina. Udział w akcji wzięli uczniowie z dwóch klas - II a i II c. Przez trzy miesiące gromadzili książki i zachęcali innych do przekazania przeczytanych pozycji na akcję. Udało się zebrać ponad 70 różnych książek. Każda pozycja opatrzona została wpisem - "Cześć! Jestem wolną książką, a Ty moim Czytelnikiem. Jeśli chcesz, weź mnie ze sobą, przeczytaj i przekaż dalej".
Akcja zakończyła sie sukcesem. Jej celem było propagowanie czytelnictwa. Opiekunem akcji była Anna Wyppich.

kliknij aby powiększyć

SEZON GÓRSKICH WYCIECZEK ROZPOCZĘTY

Autor:Iwona Skibińska

W nocy z 06.06.2014 na 07.06.2014 r. uczniowie Ekonomika wraz z nauczycielami wyruszyli na 4-dniową wycieczkę w Masyw Śnieżnika, najwyższego pasma górskiego w polskiej części Sudetów Wschodnich.

Swoją przygodę zaczęliśmy od zwiedzenia Międzygórza. Główną atrakcją był wodospad Wilczki, wokół którego rośnie piękny, stary las i wznoszą się malownicze skałki. Nad wodospadem znajduje się mostek i schodki prowadzące do tarasów widokowych, tak by można było oglądać wodospad i wąwóz z każdej strony. W drodze na Igliczną, na stromym zboczu Lesieńca, przy żółtym szlaku prowadzącym z Międzygórza mijaliśmy Ogród Bajek. Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia wędrówki było dotarcie do schroniska "Na Iglicznej" i zwiedzenie sanktuarium "Maria Śnieżna”.
Kolejne dni poświęcone były na całodniowe wyprawy, aby zdobyć szczyty: najwyższy Śnieżnik - 1426 m n.p.m., Mały Śnieżnik - 1337 m n.p.m. i Czarną Górę - 1205 m n.p.m. Mimo trudnych podejść i słońca, które nie szczędziło nam promieni, wszystkim udało się dotrzeć na górę. Uwieńczeniem wędrówek była piękna panorama rozciągająca się z wieży widokowej na Czarnej Górze, która zachwyciła nas wszystkich.
W ostatni dzień ruszyliśmy na wycieczkę na Trójmorski Wierch przez Jawor i Przełęcz Puchacza. Niestety w powodu nadciągającej burzy tylko najbardziej wytrwałym udało się dotrzeć i podziwiać wyjątkowy charakter szczytu, który jest miejscem zlewiska trzech mórz: Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i Morza Czarnego.

Czas szybko minął i trzeba było wracać...Wycieczka okazała się pełną wrażeń, momentami wymagającą, ale dała możliwość poznawania fascynujących miejsc, które mocno pobudzają wyobraźnię i kryją w sobie niejedną niespodziankę.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

UCZNIOWIE EKONOMIKA NA GOKARTACH

Autor:Mariusz Bartczak

W dniu 6 czerwca 2014 r. klasa Ib technikum spedycji oraz technikum organizacji reklamy pod opieką pana dyrektora Tomasza Ratajczaka oraz pana Mariusza Bartczaka wzięła udział w wycieczce do ośrodka szkoleniowego Polskiego Związku Motoryzacyjnego w Bydgoszczy.
Po wykładzie na temat sportów motorowych oraz budowy samochodów uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych obejmujących doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym. Swoją umiejętność kierowania samochodem można było skonfrontować podczas jazdy autem wyposażonym w urządzenie trolley`e oraz hamowania na prostej i na zakręcie w warunkach obniżonej przyczepności. Ogromną atrakcją dla uczestników szkolenia była możliwość jazdy gokartami po torze o długości ponad jednego kilometra. Każdy z nas przejechał kilka okrążeń na torze kartingowym.

Do Żnina wróciliśmy pełni wrażeń oraz niezapomnianych chwil z jazdy. Wycieczka została zorganizowana dzięki współpracy naszej szkoły z PZM w Bydgoszczy. Dziękujemy za tak wspaniałą możliwość poznania tajników motoryzacji.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

SPOTKANIE KLASOWE PO LATACH

Autor:Dariusz Langowski

W dniu 16.05.2014r. odbyło się spotkanie absolwentów rocznika 2000-2004 (klasa A). Byłych licealistów „Ekonomika” gościła restauracja „Parkowa” w Żninie. W imprezie udział wzięła liczna część klasy, wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni nauczyciele, Pani dyrektor Ewa Krzemień oraz wychowawca klasy, Pan Mariusz Kolasiński.

Spotkanie było okazją do wspomnień, długich rozmów, chwil refleksji oraz doskonałej zabawy. Swoją funkcję idealnie spełniła kronika szkolna, z której klasa miała możliwość skorzystać. Zapisane w niej wydarzenia oraz uwiecznione zdjęcia odświeżyły wśród absolwentów pamięć i wywołały tęsknotę za latami szkolnymi. Szkolna księga pozwoliła również porównać, jak wpływ czasu zmienił poszczególne osoby. Wpis z tego wydarzenia zapełni kolejną kartę kroniki i miejmy nadzieję, pozwoli za kolejne dziesięć lat ocenić jak się zmieniamy.

W wyśmienitych nastrojach klasa rozstała się, licząc na to, że uaktualnione kontakty pozwolą spotykać się częściej i w nie mniejszym gronie.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

DZIEŃ SPORTU

Autor: Agnieszka

Dnia 2 czerwca 2014 roku na stadionie miejskim w Żninie odbył się dzień sportu przeznaczony dla naszej szkoły. Dziewczęta rywalizowały w 3-osobowych drużynach w piłce plażowej, natomiast chłopcy grali w 6 osobowych zespołach w piłkę nożną.
Całość zakończył mecz w koszykówkę, w którym zmierzyli się uczniowie i nauczyciele.

EKONOMIK ZNÓW WYGRYWA

Autor:Roman Dobosz

W sobotę - 31 maja, odbyły się I Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy. Konkurs, znakomicie przygotowany przez żniński oddział PCK, przy współudziale SIM PCK z Grudziądza, zgromadził na starcie 9 reprezentacji szkół z terenu naszego powiatu.
Honoru naszej szkoły broniła czwórka dziewczyn: Klaudia Tubisz (kapitan), Oliwia Boruch, Ania Kubczak i Alicja Osińska. Zadania, z którymi musiały sobie poradzić, były bardzo realistycznie symulowane. Każda drużyna na kolejnych stacjach miała do czynienia m.in. z różnymi typami złamań, porażeniem prądem, oparzeniami, utratą przytomności czy wypadkiem samochodowym. Bardzo istotnym elementem była również praca zespołowa i umiejętność rozdzielania zadań.

Nasza drużyna poradziła sobie znakomicie, wielokrotnie otrzymując maksymalne noty od sędziów. Ostatecznie reprezentacja „Ekonomika” zajęła I miejsce, zdecydowanie wyprzedzając wszystkie pozostałe szkoły i potwierdzając po raz kolejny dominację ZSEH w konkursach związanych z obronnością, pomocą przedmedyczną i powszechną samoobroną.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Bardzo serdecznie gratulujemy drużynie oraz panu Romanowi Doboszowi i życzymy dalszych sukcesów!

WYJAZD DO FILHARMONII

Autor:Katarzyna Nyka

30 maja 2014r. w Filharmonii im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod batutą wybitnego dyrygenta Jerzego Maksymiuka.
Podczas koncertu wykonano kompozycje Coplanda, Brucha i Strawińskiego, niezwykle interesujące w swej stylistyce i formie. Różnorodność brzmień i szeroka paleta barw instrumentów wywarły ogromne wrażenie na młodych słuchaczach.

Wyjazd został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego w szkole projektu "Wiedza i Praktyka".

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

EKONOMIK GRA DLA KAMILI

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Koncert dla Kamili

Autor:Anna Piekarska

W miniony piątek, 23 maja nad Żnińskim Jeziorem Małym, wspólnie z dziennikarzami Radia Żnin FM, zorganizowaliśmy festyn rodzinny podczas, którego były zbierane fundusze na leczenie komórkami macierzystymi, naszej uczennicy Kamili Mydlikowskiej. O przyjazną, radosną atmosferę zadbali prowadzący festyn, Kasia Daszkowska i Tomek Matuszak ze żnińskiej stacji. Nad naszym bezpieczeństwem czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

Piękna pogoda sprawiła, że nad jezioro przybyło wielu żninian, gotowych wesprzeć naszą akcję. Na uczestników festynu czekały liczne atrakcje, poczynając od słodyczy, poprzez przejażdżki na motocyklach i motorówce, zabawy na nadmuchiwanych zjeżdżalniach, możliwość wykonania finezyjnych fryzur, malowanie twarzy, zakupienie ręcznie wykonanych przez naszych uczniów bransoletek i okolicznościowych kartek, a na konnej przejażdżce kończąc. Najodważniejsi, mieli okazję obejrzeć z góry panoramę żnińskiego jeziora ze strażackiego podnośnika. Czas zgromadzonym uprzyjemniały zespoły muzyczne z naszą silną reprezentacja, której dowodził ksiądz Krzysztof Kawalerski. Korzystając z bogatej oferty, nasi goście wrzucali datki do specjalnie przygotowanych puszek, za które odpowiadali wolontariusze z ekonomika.

Osobną pulę stanowiły przedmioty i usługi, przekazane na licytację przez przedsiębiorców i osoby prywatne. Dzięki temu można było stać się właścicielem plakatu z autografami Basi i Macieja, znanych z reklamy sieci Play. Przystań Gąsawka zaoferowała weekend dla ośmiu osób, a pan Leszek Jaśkowiak zagwarantował kompleksową usługę Foto Video rodzinnej lub służbowej uroczystości. Obecna na festynie pani Anna Pomorska, ciocia Kamili wyznała, że Kamila odlicza dni do wyjazdu do Indii i żyje nadzieją na powodzenie leczenia.
O 22.00, gdy dobiegała końca oficjalna część festynu, Kasia i Tomek ogłosili, że po wstępnych przeliczeniach, udało się zebrać tego wieczoru ponad 8 tysięcy złotych. Wszystkim, którzy byli w tym dniu z nami, okazali serce, zaangażowanie raz jeszcze w imieniu Kamili i jej bliskich oraz własnym, serdecznie dziękujemy.

Dzisiaj już wiemy, że udało się zebrać potrzebną kwotę i 27 czerwca 2014r. Kamila poleci na leczenie do Indii. Trzymamy kciuki!

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

Olimpiada Obrony Cywilnej 2014

Autor:Roman Dobosz

W dniu 28 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Żninie, odbyły się powiatowe eliminacje III Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej. Na starcie stanęło 6 drużyn, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Reprezentowały one szkoły w Gąsawie, Janowcu Wlkp., Piechcinie i Żninie. Honoru stolicy powiatu broniła drużyna z „Ekonomika”, w składzie Klaudia Tubisz i Adam Kasprzak (oboje z kl. IIo).
Uczestnicy olimpiady OC muszą się wykazać wiedzą dotyczącą pierwszej pomocy, powszechnej samoobrony, przepisów ruchu drogowego czy zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi. Pomimo bardzo silnej konkurencji (m. in. klas o profilu wojskowym), nasi reprezentanci osiągnęli bardzo dobry wynik. Tuż za podium, na miejscu czwartym, uplasowała się Klaudia, Adam pozostawił zaś wszystkich w pokonanym polu i zajął miejsce pierwsze. Zwycięzcom pogratulował i nagrody wręczył wicestarosta żniński, pan Andrzej Hłond.

Warto zauważyć, że jest to kolejne, trzecie już z rzędu, zwycięstwo uczniów naszej szkoły w Olimpiadzie OC. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych od lat dominują w zawodach związanych z tematyką obroną, pomocą przedmedyczną i wiedzą pożarniczą.

W tegorocznej edycji konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Dominika Andler, Marek Krupiński i Artur Nojgebauer zajęli drużynowo II miejsce na etapie miejskim, zaś finał powiatowy wygrał Adam Kasprzak (reprezentujący gm. Rogowo), Marek Krupiński znalazł się na miejscu trzecim.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

DRZWI OTWARTE

Finalista zawodów centralnych

Autor: Maria Sobaszkiewicz

Uczeń naszej szkoły – Robert Kaczmarek brał udział w ogólnopolskim finale XIX turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich. Odbył się on w Rzeszowie, w dniach 3-4 kwietnia 2014 r. W XIX edycji turnieju brało udział ponad 2400 uczniów z 99 szkół z całego kraju. W zawodach okręgowych uczestniczyło 392 uczniów z 92 szkół. Robert przeszedł przez wszystkie etapy konkursu i został zakwalifikowany do finału centralnego, w którym brało udział 65 uczniów z całego kraju.
Uczeń naszej szkoły, pomimo że jest dopiero uczniem III klasy Technikum Ekonomicznego, otrzymał zaświadczenie, które uprawnia go do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W trakcie finałów uczniowie rozwiązywali testy w języku obcym i zadania praktyczne na komputerze. Po zmaganiach konkursowych wraz z opiekunami zwiedzali Rzeszów i poznawali historię miasta.

Robertowi życzymy wielu sukcesów w konkursach przedmiotowych i pracy społecznej, która jest kolejną z jego pasji.

kliknij aby powiększyć

Koncert charytatywny "Dla Kamili"

Autor: Katarzyna Nyka

W czwartek 10 kwietnia 2014r. o godz. 12.00 w Żnińskim Domu Kultury odbył się niezwykły koncert charytatywny, z którego dochód w całości przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Kamili Mydlikowskiej uczennicy kl. IIo ZSEH.
Kamila 2 kwietnia 2012r. uległa ciężkiemu wypadkowi drogowemu doznając wielonarządowych obrażeń wewnętrznych oraz licznych złamań kończyn, kręgosłupa i przerwania rdzenia kręgowego. Kamila po weryfikacji medycznej została zakwalifikowana do leczenia komórkami macierzystymi w Indiach. Łączny koszt terapii to kwota ponad 100 tyś. złotych.
Pomysł koncertu zrodził się w sercach koleżanek i kolegów Kamili, którzy pod kierunkiem nauczycieli Katarzyny Nyki oraz ks. Krzysztofa Kawalerskiego przygotowali występ.
Program wypełniony był występami:

 • Klaudii Górczewskiej uczennicy klasy III Technikum Ekonomicznego
 • Energetycznego zespołu z kl. IIo ZSEH w składzie: Klaudia Tubisz-śpiew, Adam Kasprzak-gitara klasyczna, Horacy Dobaczewski-syntezator perkusyjny. Opiekunem naszych młodych talentów był ks. Krzysztof Kawalerski grający na ukulele.
 • zespołu "De Szokers" z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie w składzie: Patrycja Boińska, Kasia Gogola, Weronika Malak-śpiew, Kamila Konarska-gitara, Jonasz Kasperski-klawisze. Opiekunem zespołu był pan Wojciech Urbanowski, który zagrał na gitarze.
W koncercie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno- Handlowych oraz Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie. Uroczystego rozpoczęcia koncertu dokonał dyrektor ZSEH p. mgr Tomasz Ratajczak.
W imieniu Kamili oraz klasy IIo, dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w zbiórkę pieniędzy , za poświęcony czas, ogrom współczucia i chęć walki o innych. Jeszcze raz dziękujemy :)

kl. IIo z opiekunami: Katarzyną Nyką oraz ks. Krzysztofem Kawalerskim

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Praktycznej nauki zawodu uczą się od najlepszych

Autor: Danuta Biegańska

Uczniowie Technikum Spedycji i Technikum Organizacji Reklamy żnińskiego Ekonomika, w dniach 3 i 4 kwietnia uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Trójmiasta.
Przyszli spedytorzy warsztaty zawodowe odbyli w Firmie Spedycyjnej ATC CARGO S.A. z siedzibą w Porcie Gdyńskim. Szeroki zakres świadczonych usług przez firmę pozwolił młodzieży:

 • prześledzić przebieg procesu spedycyjnego w eksporcie i imporcie wg Międzynarodowych Reguł Handlu „INCOTERMS 2010” oraz
 • umożliwił zapoznanie się z dokumentami występującymi w procesach transportowo-spedycyjnych.

Na koniec warsztatów młodzież obserwowała operacje dokonywane przez operatorów terminalu kontenerowego i zapoznała się z infrastrukturą portu. Profesjonalizm kadry zatrudnionej w firmie pozwolił młodzieży utwierdzić się w przekonaniu, że dokonali właściwego wyboru. Spedytor to zawód dla ludzi lubiących wyzwania i o ogromnych perspektywach.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

W tym samym czasie uczniowie Technikum Organizacji Reklamy uczestniczyli w warsztatach zawodowych w siedzibie oddziału regionalnego TVP w Gdańsku. Młodzież zapoznała się z organizacją pracy przy montażu programów i spotów reklamowych, poznała tajniki pracy prezentera telewizyjnego oraz zwiedziła pomieszczenia studyjne, z których emitowane są programy informacyjne.

Wyjazd studyjny pozwolił uczniom zgłębić tajniki obu zawodów i obserwować przyszłe środowisko pracy. Warsztaty zawodowe zostały zorganizowane dzięki wsparciu środków z grantu oświatowego i sponsoringowi rodziców.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Autor: Magdalena Suplicka

W dniach 24.03.2014 - 28.03.2014 odbyły się próbne egazminy potwierdzajace kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista i technik organizacji reklamy, które są przeprowadzane w II klasie.
31.03.2014 i 01.04.2014 klasy IV zmagały się z zadaniem praktycznym, aby potwierdzić kwalifikacje zawodowe jeszcze według starej procedury przeprowadzania egzaminów.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Ekonomiści i Spedytorzy na Targach Motoryzacyjnych

Dodano przez: diona

28 marca 2014 r. uczniowie technikum ekonomicznego i technikum specycji uczestniczyli w Targach Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Finał akcji: "Pomagamy zwierzętom z przytuliska w Ruścu"

Autor: Katarzyna Nyka

Niezależnie od tego kim jesteś, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdujesz na pewno możesz w jakiś sposób pomóc zwierzętom.
Ta dewiza przyświecała uczniom Ekonomika, którzy z inicjatywy Agnieszki Zielińskiej, Pauliny Mazalon i Piotra Lubawego z kl. IIo zorganizowali na terenie szkoły akcję zbiórki karmy dla zwierząt z przytuliska w Ruścu (okolice Wapna). Do zbiórki włączyli się wszyscy uczniowie. Zebrano zarówno suchą jaki i gotową karmę dla psów i kotów w postaci puszek.

Dziękujemy za pomoc wszystkim, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej akcji.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Pomagamy innym

Autor: Katarzyna Nyka

Uczniowie Ekonomika włączyli się w akcję zbiórki funduszy na leczenie i rehabilitację koleżanki z kl. IIo Kamili Mydlikowskiej.
Kamila uległa poważnemu wypadkowi drogowemu w wyniku, którego doznała uszkodzenia kręgosłupa. Na dalsze leczenie potrzebna jest kwota ponad 100 tys. złotych. Do tej pory młodzież chcąc pomóc koleżance m. in. sprzedawała ciasto własnego wypieku, zorganizowała charytatywny turniej sportowy, sprzedawała ozdoby Wielkanocne. Zbiórka pieniędzy trwa nadal.

Samorząd Uczniowski wszystkim ofiarodawcom dziękuje za pomoc.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Spotkanie z radnym

Autor: Agnieszka

Dnia 26 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z radnym z Janowca Wielkopolskiego - Panem Leszkiem Grzeczką, w którym udział wzięły klasy III a, III b oraz IV a. Gość opowiedział pokrótce na czym polega praca radnego, jak funkcjonuje gmina. Po skończonym wykładzie uczniowie zadawali pytania, na które radny odpowiadał z przyjemnością. Takie spotkanie pozwoli na pewno więcej zapamiętać niż zwykła lekcja.
Organizatorem tej ciekawej lekcji była Pani Justyna Marciniak.

Narkotyki? Nie, dziękuję.

Autor: Kornelia

We wtorek 25 marca odbyło się wyjście do Domu Kultury w Żninie na spotkanie ze specjalistą od uzależnień. Zaproszona byłą również osoba, którą dotknął ten problem. Spotkanie było zorganizowane przez Parafię p.w. Św. Floriana, Komendę Powiatowę Policji, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowę Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Żninie pod patronatem medialnym Radia Żnin FM. Zaproszeni goście opowiadali o zgubnych skutkach uzależnień od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i pornografii. Tłumaczyli, jak łatwo jest zacząć i jak mało czasu zostaje nam, aby przestać odpowiednio szybko, aby się nie uzależnić. Myślę, że wielu młodym ludziom dało to do myślenia i będą widoczne tego skutki.

kliknij aby powiększyć

Kampania antynarkotykowa

Autor: Agnieszka

Parafia p.w. Św. Floriana, Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żninie pod patronatem medialnym radia Żnin organizują w dniach od 24 - 29 marca bieżącego roku, kampanię poświęconą profilaktyce uzależnień pod hasłem „NARKOTYKI? DZIĘKUJĘ - TO NIE DLA MNIE!” z ukierunkowaniem na uzależnienia od substancji psychoaktywnych takich, jak narkotyki i dopalacze.
Programem tym zostaną objęte szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz mieszkańcy Żnina i okolic. Znakiem rozpoznawczym kampanii będzie „BIAŁA WSTĄŻKA”, jako znak naszego sprzeciwu dla tych, którzy twierdzą, że narkotyki i dopalacze nie szkodzą, a którą prosimy o zakładanie na czas trwania kampanii. Na specjalnie zorganizowanych spotkaniach dla gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, specjaliści z zakresu profilaktyki uzależnień, będą przybliżać zagrożenia, jakie niesie stosowanie środków psychoaktywnych. Każde spotkanie z młodzieżą zakończy się świadectwem osób, które dotknął problem narkotykowy, a które dzięki pomocy wielu osób, determinacji oraz wierze zmieniły się, a dziś propagują życie bez narkotyków. Podczas trwającej przez tydzień kampanii swój głos w dyskusji do młodzieży i osób dorosłych, zabiorą również przedstawiciele Policji. Funkcjonariusze będą mówić o skutkach uzależnień, o grożących konsekwencjach prawnych, a także o możliwościach i procedurach działania wobec osób uzależnionych od narkotyków, dopalaczy czy alkoholu.

W związku z tym, że problem uzależnień dotyka nie tylko dzieci i młodzież, ale również całe rodziny, organizatorzy kampanii przewidują spotkanie dla rodziców i wszystkich chętnych we wtorek 25 marca o godzinie 19.00 w Żnińskim Domu Kultury.

Spotkanie opłatkowe

Autor: Agnieszka

"Jest taki dzień tylko jeden raz do roku.

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.

Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze."

20 grudnia w naszej szkole odbyły się wigilie klasowe. Całość rozpoczęła się w kościele od jasełek o godzinie 8:00. W tym roku zostały one przygotowane przez klasę IIIB wraz z wychowawcą panią magister Moniką Makowską i księdzem Krzysztofem Kawalerskim. Po zakończonym przedstawieniu, wszyscy udali się do szkoły, by w świątecznych nastrojach zasiąść do wspólnego stołu, przełamać się opłatkiem, zaśpiewać kolędę.

Ten dzień był ostatnim w 2013 roku spędzonym w naszej szkole, więc jeszcze raz chcialabym wszystkim życzyć wesołych, spokojnych, spędzonych w rodzinnej atmosferze świąt, udanego sylwestra oraz tego, by nowy rok okazał sie jeszcze lepszy od poprzedniego.

Do zobaczenia w 2014 roku!

Andrzejkowe spotkanie integracyjne

Autor: Ewa Krzemień

W piątek, 29 listopada 2013 roku w murach Ekonomika wolontariusze "Klubu Ośmiu" zorganizowali andrzejkowe spotkanie integracyjne dla sprawnych i sprawnych inaczej. Rozpoczęło się tradycyjnie Mszą św. odprawioną przez księdza Krzysztofa Kawalerskiego, wikariusza Parafii NMP Królowej Polski. Później były tańce, zabawy, gry i wróżby. Uczestnicy lali wosk, przebijali papierowe serca, ustawiali buty. Po męczącej zabawie można było odpocząć przy ciepłej filiżance herbaty i ciastach upieczonych przez wolontariuszy.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Nad częścią wróżebną imprezy czuwała Pani Małgorzata Janicka, nad kulinarną Pani Justyna Marciniak i nad taneczną Pani Ewa Krzemień.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Andrzejki zorganizowali - Beata Nadolna, Angelika Haręcka, Eliza Rąbkowska, Angela Łykowska, Ola Szarzyńska, Weronika Banasik, Iza Wiśniewska, Angelika Krakowiak, Ada Grzechowiak, Edyta Gramza, Monika Strzemkowska. Odwiedzili nas starzy wolontariusze - Anna Wojciechowska, Joanna Mikos i Tomek Starczewski.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Autor: Monika Majewska–Krzyżanowska

Wiele osób swoje dorosłe życie wiąże z wykonywaniem pracy zarobkowej pod kierownictwem innym osób – czyli z rolą pracownika. Niektórzy marzą, aby sami sobie byli „sterem, żeglarzem i okrętem”, czyli pragną prowadzić własną działalność gospodarczą i kierować swoją firmą. Wiąże się to z posiadaniem pewnego rodzaju predyspozycji i to było tematyką zajęć przeprowadzonych 15 i 19 listopada 2013r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie. Warsztaty poprowadziła pośrednik Młodzieżowego Biura Pracy – Monika Majewska – Krzyżanowska. Odbiorcami byli uczniowie klas maturalnych Technikum Ekonomicznego.

Na początku młodzież wykonała ćwiczenie „Puzzle przedsiębiorczości”, które pokazało cechy, umiejętności i działania będące atutami przedsiębiorców a także te, które stanowią zagrożenie dla nich. Przyszli absolwenci za pomocą testu określili, czy mają predyspozycje do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, czy raczej powinni pomyśleć o pracy, gdzie są jasno określone granice odpowiedzialności a zadania do wykonania są klarownie sprecyzowane.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Na zakończenie pośrednik opowiedziała o działalności Młodzieżowego Biura Pracy. Uczestnicy mieli możliwość rejestracji poprzez wypełnienie ankiety poszukującego pracy.

W związku, że temat przedsiębiorczości uczniom Technikum Ekonomicznego nie jest obcy, zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem w zaplanowane ćwiczenia.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Wycieczka do Nivea Beiersdorf

Dodano przez Kornelia

Dnia 19.11.2013r.(wtorek) uczniowie Ekonomika wraz z opiekunkami: Panią Magdaleną Suplicką i Panią Marią Kurdykowską udali się na wycieczkę do koncernu Nivea Beiersdorf i Palmiarni Poznańskiej.
W fabryce w ramach przedmiotów: towaroznawstwo i chemia mogliśmy od początku poznać proces produkcji, począwszy od pomysłu po naklejanie etykiet. W szkole możemy tylko zdobywać tę wiedzę z książek i prezentacji, ale na żywo wygląda to całkiem inaczej. Po wyczerpującym zwiedzaniu i pełni wiedzy na temat procesu produikcji udaliśmy się do palmiarni, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć wiele egzotycznych roślin i zwierząt, które na co dzień widzimy tylko na zdjęciach.
Organizatorem wycieczki była pani mgr Magdalena Malinowska.

10-lecie Klubu Ośmiu

Dodano przez Ewa Krzemień

23 listopada 2013 roku w Żnińskim Domu Kultury o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wolontariuszy „Klubu Ośmiu” w związku z dziesięcioletnią ich działalnością.
Przed tym spotkaniem zostanie odprawiona Msza św. w kościele NMP Królowej Polski przez Duchowego Ojca wolontariuszy ks. Pawła Lewandowskiego, byłego wikariusza, obecnie Proboszcza w Grabowie Królewskim w intencji naszych Przyjaciół i podopiecznych, którzy odeszli do Domu Ojca.
Na spotkanie zjadą się wolontariusze z różnych stron Polski. Inicjatorem spotkanie jest były wolontariusz klubu – Tomasz Starczewski. Uroczystości objął honorowym patronatem Starosta Żniński, Pan Zbigniew Jaszczuk i patronatem medialnym Radio Żnin FM.

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Dodano przez Agnieszka

Dnia 8 listopada w naszej szkole odbył sie apel z okazji Świeta Niepodległości, przygotowany przez klasę II o wraz z wychowawczynią pania Mariolą Gierat. Uczniowie w uroczysty sposób przypomnieli o losach Polski i jej drodze do odzyskania niepodległości. Na koniec wszyscy zebrani odśpiewali "Rotę".

Bożonarodzeniowa tradycja Ekonomika

Dodano przez Kamila Bartczak

Szybkimi krokami zbliża się koniec listopada. Dla wielu szara, pochmurna i przygnębiająca jesień. Może to zaskakujące, ale w naszej szkole jest to czas przygotowań do kolejnej ekscytującej wyprawy, łamiącej wszystkie stereotypy szarej jesieni. My nie ulegamy listopadowej depresji, wręcz przeciwnie! Ruszamy do Niemiec w poszukiwaniu pierwszych zwiastunów Bożego Narodzenia.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Więcej

Kartki dla Oliwki

Dodano przez Agnieszka

W dniu 2013-10-29 wysłaliśmy kartki i maskotki do Oliwki na jej urodzinki oraz list o następującej treści:

Droga Oliwko.

Przesyłamy Tobie, już po Twoich Urodzinkach zebrane karteczki, ale chcieliśmy zebrać ich jak najwięcej.

Nasza koleżanka, Beatka, przewodnicząca wolontariackiego "Klubu Ośmiu" działającego w naszej szkole - Zespole Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie zaproponowała, byśmy nie tylko na terenie szkoły zebrali dla Ciebie karteczki, ale także dzięki żnińskiemu radiu fm od mieszkańców Żnina. I tak się stało. Te karteczki są dla Ciebie od mieszkańców Żnina i od uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych.

Nasz klub w latach 2006 - 2010 opiekował się maleńką Oliwką, którą porzucili rodzice. Urodziła się chora, później znalazła się w toruńskim hospicjum, teraz jest na pewno z nami i ciągle czuwa. I to Twoje imię - Oliwka poruszyło nas i przypomniało naszego małego aniołka, maleńką Oliwkę, naszą podopieczną.

Życzymy Tobie jak najwięcej radosnych dni i dobrych ludzi wokół Ciebie. Pozdrawiamy serdecznie i ciepło, Ciebie kochana Oliwko i Twoich Rodziców. Trzymaj się Maleńka, jesteśmy z Tobą i cieszymy się, że jesteś na tym świecie. Bądź zawsze pogodna.

Wolontariusze "Klubu Ośmiu"
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie
wraz z opiekunką Ewą Krzemień

Żnin, 27 października 2013 roku

Organizatorami akcji byli wolontariusze "Klubu Ośmiu" oraz pani Dyrektor Ewa Krzemień.

Wszystkim, którzy pomogli spełnić marzenie Oliwki serdecznie dziękujemy!

Otrzęsiny

Dodano przez Kornelia & Dominika

26 października w żnińskim Ekonomiku odbyły się tradycyjnie Otrzęsiny klas pierwszych, które zorganizowała klasa IIB TOR. W wydarzeniu wzięły udział dwie klasy pierwsze, które wytrwale uczestniczyły w różnych ciekawych konkurencjach. Uczniowie musieli między innymi zaprezentować swoje przebrania, z zamkniętymi oczami nakarmić kisielem kolegę z klasy, rzucać do kosza , zaśpiewać uprzednio przygotowaną piosenkę, która musiała zawierać słowa klucze i wziąć udział w innych ciekawych konkurencjach. Kilkoma tylko punktami wygrała klasa Ib.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Apel z okazji Dnia Nauczyciela

Dodano przez Agnieszka

Dnia 11 października 2013 roku o godzinie 11:40 odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela. Podczas niego zostały wręczone Nagrody Dyrektora, które w tym roku powędrowały do Pań: Magdaleny Suplickiej, Anny Prosianowskiej, Elżbiety Kabacik, Anny Piekarskiej oraz Pana Mariusza Kolasińskiego. Warto też dodać, że w dniu 14 października 2013 roku Pani Justyna Marciniak zostanie uhonorowana przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty Złotym Medalem za długoletnią Służbę oraz Pan Roman Dobosz odbierze nagrodę z rąk Starosty Żnińskiego.

Na koniec apelu głos zabrał przewodnicz±cy szkoły Robert Kaczmarek, który w imieniu wszystkich uczniów złożył serdeczne życzenia całemu gronu pedagogicznemu.

Na apelu rozdano także nagrody za zwycięstwo w konkursie fotograficznym zorganizowanym na facebooku. Nagrodzeni zostali: Julita Caban IIc, Kamila Leszczyńska IIIo, Hanna Kotwica IIa, Klaudia Jurek Ib.

Jeszcze raz gorące życzenia wszystkim pracownikom oświaty z okazji ich święta!

Szczególny moment w Ekonomiku

Dodano przez Kornelia & Agnieszka

Nadanie imienia to niezwykłe wydarzenie w życiu szkoły. 10 października 2013r. odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie imienia Komisji Edukacji Narodowej. Ten uroczysty dzień rozpoczął się od Mszy Świętej, na której został poświęcony nowy sztandar szkoły.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Dalsza część uroczystości odbyła się w Żnińskim Domu Kultury, gdzie nastąpiło odczytanie uchwały Rady Powiatu w Żninie, nadającej szkole imię Komisji Edukacji Narodowej oraz przekazanie sztandaru młodzieży. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się program artystyczny oraz poczęstunek w murach szkoły.

Przywrócenie szkole imienia dawnego patrona to wspólny pomysł grona pedagogicznego, uczniów i rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w naszych sercach, ponieważ była to jedna z najważniejszych chwil naszej szkoły.

Więcej

Projekt "WSZECHSTRONNOŚĆ GODNA KOPERNIKA"

Dodano przez Magdalena Malinowska

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie zakwalifikowali się do udziału w projekcie "Wszechstronność godna Kopernika" realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" finansowanego w ramach konkursu „Ścieżki Kopernika” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczniowie będą rozszerzać swoje zainteresowania naukowe w ścisłych i humanistycznych kierunkach.

Do modułu chemia zakwalifikowały się:

 1. Paulina Mazalon (kl.2o)
 2. Romana Szczęsna (kl.2o)

Do modułu marketing:

 1. Horacy Dobaczewski (kl.2b)
 2. Daniel Konecki (kl.2b)

Do modułu socjologia:

 1. Anna Chełminiak (kl.2b)
 2. Agnieszka Zielińska (kl.2o)

Zajęcia odbywają się bezpłatnie na UMK w Toruniu i są prowadzone przez pracowników naukowych tej uczelni.

kliknij aby powiększyć

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Dodano przez diona

3 września odbyła się Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014. Tradycyjnie zaczęliśmy ten rok szkolny Mszą Świętą w Kościele, następnie udaliśmy się na boisko, gdzie odbył się uroczysty apel. Wydarzenie to było niezwykłym przeżyciem zarówno dla tych, którzy rozpoczęli naukę po raz pierwszy w murach Ekonomika, jak i tych, którzy ją kontynuują.

W tym roku naukę w klasie pierwszej rozpoczynają 2 oddziały:
klasa I a - technikum ekonomiczne
klasa I b - technkum organizacji reklamy i technikum spedycji

Przy okazji 1 września nie powinniśmy zapominać o wydarzeniach, które miały miejsce 74 lata temu, gdy wybuchła II wojna światowa. To wydarzenie zostało uczczone przez społeczność szkolną minutą ciszy...

Wszystkim życzymy samych przyjemności w tym roku szkolnym :)

POWODZENIA!


ROK SZKOLNY 2013/2014