kliknij aby powiększyć

I POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej "Akademia Bankowości" kierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żnińskiego.
Aby wziąć w nim udział należy zgłosić się do 31 marca 2017 r. (piątek) osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, ul. Śniadeckich 18 lub e-mailowo na adres: zseh@znin.pl

Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Żnińskim Domu Kultury.

Przwidziane są cenne nagrody!

ZAPRASZAMY !!

Regulamin konkursu


kliknij aby powiększyć


kliknij aby powiększyć


kliknij aby powiększyć


kliknij aby powiększyć


Wybory Rzecznika Praw Ucznia

25 listopada 2016 r. od godz.7.45 odbędzie się referendum i wybory Rzecznika Praw Ucznia.

Każdy kto chce wziąć udział i oddać swój głos może podejść do sali 9 w każdą przerwę.

Czekamy na Ciebie!

Gracjan Kaczmarek
przewodniczący samorządu uczniowskiego

Projekt "Szkoła Demokracji"

Uczniowie naszej szkoły Natalia Kranz, Zuzia Jarmuż, Marta Jurczak, Mikołaj Wróblewski i Jakub Sawicki pod opieką pani prof. Marciniak biorą udział w projekcie "Szkoła Demokracji".
Głównym zadaniem tego projektu jest zaangażowanie uczniów w podejmowaniu decyzji w szkolnych sprawach. Ważne jest, żeby do jego realizacji włączyło się jak najwięcej osób.
Projekt został dofinansowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne "Ekonomik".

Marta Jurczak

KONKURS CHEMICZNY

Konkurs kierowany jest do Gimnazjalistów z powiatu żnińskiego. Aby wziąć w nim udział należy złożyć formularz zgłoszeniowy do 16.11.2016 r. do godz. 14.00:
- osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, ul. Śniadeckich 18;
- zeskanować i odesłać e-mailowo na adres: zseh@znin.pl

Konkurs odbędzie się 19.11.2016 r. (sobota) o godz. 10.15 w sali nr 2. w budynku ZSEH w Żninie.

Nagrodzone zostaną osoby, które wykażą się największą wiedzą i zajmą I, II i III miejsce. A nagrodą główną jest tablet!

ZAPRASZAMY !!

Formularz zgłoszeniowy


Regulamin konkursu


Spis podręczników na rok 2016/2017

W kąciku ucznia został umieszczony aktualny spis podręczników dla zawodów: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik spedycji, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa

Podręczniki

Konkurs na recenzje

Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej?
Lubisz literaturę i masz „lekkie pióro”?
Zabaw się w krytyka literackiego i napisz recenzję jednego z utworów Jerzego Pietrkiewicza!
Zgłoś ją do konkursu i wygraj nagrodę pieniężną!

W konkursie ogłoszonym z okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza nagrodzone zostaną cztery najlepsze recenzje utworów Jerzego Pietrkiewicza, a między ich autorów rozdysponowana zostanie kwota 7500 zł brutto.

Organizator: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation

Termin nadsyłania prac: do 31 października 2016 r.

Więcej o Konkursie u nauczycieli języka polskiego.