Menu


 • Nasza oferta
 • Zasady naboru do klas pierwszych
      w roku szkolnym 2020/2021
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Absolwencie szkoły podstawowej

  Zostając uczniem naszej Szkoły:

  • uzyskasz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego uprawniającego do dalszego kształcenia w szkole wyższej,
  • zdobędziesz opłacalny zawód (technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik rachunkowości),
  • posługujesz się programem InsERT GT, najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców, biura rachunkowe, sieci handlowe,
  • zdobędziesz umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy,
  • masz okazję uczyć się w dobrze wyposażonych pracowniach,
  • masz szanse rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych (kółka przedmiotowe, wolontariat, klub turystów).

  Kierunki kształcenia:

  TECHNIK EKONOMISTA to zawód dla osób otwartych, komunikatywnych, z wyobraźnią i zdolnością do ciągłego uczenia się oraz doskonalenia własnych umiejętności.Ekonomista to osoba przygotowana do życia w XXI wieku, ponieważ zna zasady funkcjonowania gospodarki i podmiotów rynkowych, a to umożliwia podejmowanie decyzji i działań o charakterze racjonalnym i efektywnym.
  Absolwenci są wszechstronnie przygotowani do założenia i prowadzenia własnej firmy, jak również mogą być zatrudnieni jako pracownicy w różnych działach przedsiębiorstw. W ramach specjalizacji poznają w szczególności zasady prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentację związaną z rozliczaniami z ZUS, urzędem skarbowym oraz kontrahentami, zasady opodatkowania podmiotów gospodarczych, możliwościami pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie prowadzonej działalności.

  TECHNIK REKLAMY to kierunek z przyszłością, stanowiący dodatkowy atut w walce o stanowisko pracy. Praca w reklamie jest obecnie bardzo popularna zwłaszcza wśród ludzi młodych. Pomocne są umiejętności plastyczne, poczucie estetyki, kreatywność i myślenie abstrakcyjne, predyspozycje organizatorskie. Będziesz miał duże możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do prowadzenia działalności promocyjnej instytucji i firm. Kończąc naszą szkołę nabywasz również umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

  TECHNIK SPEDYTOR to zawód z przyszłością. Polska jest krajem o szczególnym położeniu tranzytowym, w którym zawód spedytora ma ogromne znaczenie o czym świadczą liczne oferty pracy. Jest to kierunek zachęcający do nauki języków obcych, gdyż rynek europejski jest obszarem o szeroko pojętej współpracy i ekspansji polskich firm. Zapotrzebowanie na ludzi ze znajomością języków obcych będzie wzrastało, a za tym też możliwości rozwoju zawodowego będą coraz większe. Również w naszym środowisku lokalnym działa wiele firm w branży transportowo–spedycyjnej.

  TECHNIK HOTELARTSWA to zawód z wyjątkowej branży, bowiem jest to tworzenie „domu poza domem” dla przyjezdnych gości. To codzienne poznawanie nowych ludzi i dbałość o ich dobre samopoczucie. Zawód hotelarza stwarza szanse na zatrudnienie poza granicami kraju, co otwiera przed Tobą szerokie perspektywy zatrudnienia i zarobków. Jeśli umiesz współpracować, jesteś odporny na stres, a zarazem wrażliwy na potrzeby innych, cechuje Cię wysoka kultura osobista, to jest to zawód dla Ciebie.

  TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach. Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz zakresu usług świadczonych przez biura podróży pozwoli mu na profesjonalną obsługę klienta.