Menu


 • O szkole
 • Historia szkoły
 • 50-lecie istnienia ZSEH
 • Uroczystość nadania imienia
 • Oferta Edukcyjna
 • Grono Pedagogiczne
 • Pedagog Szkolny
 • Program wychowawczy
 • Regulamin oceniania i promowania

 • Formularze i druki do pobrania
 • Organizacje


 • Kółko ekologiczne
 • Szkolny Klub Turystyczny
 • Szkolny Klub Europejski "Ekonom"
 • Wolontariat "Klub 8"
 •  

  ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH
  im. Komisji Edukacji Narodowej
  w Żninie

  Adres ul. Śniadeckich 18, 88-400 Żnin
  Telefon/fax (0-52) 302-08-62, 303-15-58
  Organ prowadzący Starostwo Powiatowe w Żninie
  Nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  e-mail
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Skrytka ePUAP
  /zseh_znin/Skrytka ESP
  Dyrektor mgr Tomasz Ratajczak
  Zastępca dyrektora mgr Grażyna Raczyńska
  Sekretariat Renata Daszkowska
  Ola Winiecka
  Pedagog szkolny mgr Anna Piekarska
  Kierownik szkolenia zawodowego mgr Katarzyna Nyka
  Typy szkół Technikum nr 2
  kształcimy w zawodach:
  Technik ekonomista
  Technik organizacji reklamy
  Technik spedytor
  Technik obsługi turystycznej
  Technik hotelarstwa

  GODZINY URZĘDOWANIA

  PEDAGOG SZKOLNY
  Anna Piekarska
  KIEROWNIK PRAKTYK
  Katarzyna Nyka
  GABINET MEDYCZNY
  Krystyna Jułga
  poniedziałek 9:00 - 14:00 9:50 - 10:35 11:45 - 15:00
  wtorek 10:00 - 15:00 8:55 - 9:40 7:25 - 11:30
  środa 9:00 - 14:00 8:00 - 9:40 11:45 - 15:00
  czwartek 9:00 - 14:00 - 7:25 - 11:30
  piątek 9:00 - 14:00 8:00 - 8:45 11:45 - 15:00

  ZAJĘCIA LEKCYJNE ODBYWAJĄ SIĘ W NASTĘPUJACYCH GODZINACH

  1 8:00 - 8:45
  2 8:55 - 9:40
  3 9:50 - 10:35
  4 10:55 - 11:40
  5 11:50 - 12:35
  6 12:40 - 13:25
  7 13:35 - 14:20
  8 14:25 - 15:10
  9 15:15 - 16:00