Menu


 • O szkole
 • Historia szkoły
 • 50-lecie istnienia ZSEH
 • Uroczystość nadania imienia
 • Oferta Edukcyjna
 • Grono Pedagogiczne
 • Pedagog Szkolny
 • Program wychowawczy
 • Regulamin oceniania i promowania

 • Formularze i druki do pobrania
 • Organizacje


 • Kółko ekologiczne
 • Szkolny Klub Turystyczny
 • Szkolny Klub Europejski "Ekonom"
 • Wolontariat "Klub 8"
 •  

  TECHNIK EKONOMISTA

  Zawód: Technik Ekonomista, symbol cyfrowy zawodu 331403
  Okres nauki: 5 lat - matura
  Tytuł zawodowy: Technik Ekonomista
  Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

  W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 4 letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów ogólnozawodowych:

  • podstawy ekonomii,
  • elementy prawa,
  • gospodarka zasobami rzeczowymi,
  • sprzedaż krajowa i zagraniczna,
  • systemy komputerowe w sprzedaży i gospodarce zasobami rzeczowymi
  • techniki komputerowe w pracy biurowej,
  • rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej,
  • język obcy zawodowy
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • komunikacja społeczna i organizowanie pracy zespołu
  • elementy statystyki opisowej
  • praca biurowa
  • planowanie przedsięwzięć gospodarczych
  • systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej

  Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych, spółdzielczych organizowanych przez szkołę.

  Kształcenie: przygotowanie do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych, komórkach gospodarczych, organizacyjnych i finansowych oraz księgowych tych podmiotów. Umożliwia również podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

  Praktyka: 8 tygodni (280 godzin)

  Zatrudnienie: Wszystkie podmioty gospodarcze, komórki organizacyjne tych podmiotów, finansowe-księgowe, banki, urzędy skarbowe, instytucje ubezpieczeniowe.
  Zdobędziesz umiejętności prowadzenia małej przedsiębiorczości

  Dalsze kształcenie: w szkołach policealnych i na studiach.

  TECHNIK REKLAMY

  Zawód: Technik Reklamy, symbol cyfrowy zawodu 333906
  Okres nauki: 5 lat - matura
  Tytuł zawodowy: Technik Reklamy
  Podstawa programowa: szkoła podstawowa

  W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 4 letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów ogólnozawodowych:

  • podstawy reklamy
  • przekaz i komunikat w reklamie
  • kampania reklamowa
  • język obcy zawodowy
  • strategia w reklamie
  • kreacja w reklamie
  • produkcja reklamy
  • planowanie kampanii reklamowej
  • zarządzanie procesem kampanii reklamowej
  • skuteczność i efektywność kampanii reklamowej

  Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia), a także rozsyłanie np. ulotek lub folderów prezentujących firmę. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.

  Praktyka: 8 tygodnie (280 godzin)

  Zatrudnienie: w agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach domach handlowych oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

  TECHNIK SPEDYTOR

  Zawód: Technik Spedytor, symbol cyfrowy zawodu 333108
  Okres nauki: 5 lat - matura
  Tytuł zawodowy: Technik Spedytor
  Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

  W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 4 letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów ogólno zawodowych:

  • podstawy transportu i spedycji,
  • marketing i negocjacje
  • język obcy w działalności spedycyjnej,
  • prawo i ubezpieczenia w transporcie
  • środki transportu
  • przewóz ładunków
  • kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołu
  • podstawy logistyki i magazynowania
  • opakowania i jednostki transportowe
  • podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
  • ekonomika transportu

  Kształcenie: Jest to zawód z przyszłością. Polska jest krajem o szczególnym położeniu tranzytowym, w którym zawód spedytora ma ogromne znaczenie o czym świadczą liczne oferty pracy. Jest to kierunek zachęcający do nauki języków obcych, gdyż rynek europejski jest obszarem o szeroko pojętej współpracy i ekspansji polskich firm. Zapotrzebowanie na ludzi ze znajomością języków obcych będzie wzrastało, a za tym też możliwości rozwoju zawodowego będą coraz większe. Również w naszym środowisku lokalnym działa wiele firm w branży transportowo-spedycyjnej.

  Praktyka: : 8 tygodni (280 godzin)

  Zatrudnienie: przedsiębiorstwa spedycyjne, przedsiębiorstwa pocztowe, porty morskie i lotnicze, przedsiębiorstwa transportu drogowego i kolejowego, przedsiębiorstwa kurierskie.

  TECHNIK HOTELARSTWA

  Zawód: Technik Hotelarstwa, symbol cyfrowy zawodu 422402
  Okres nauki: 5 lat - matura
  Tytuł zawodowy: Technik Hotelarstwa
  Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

  W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 4 letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów ogólno zawodowych:

  • podstawy hotelarstwa
  • organizacja pracy służby pięter
  • usługi żywieniowe w hotelarstwie
  • obsługa konsumenta
  • usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim
  • rezerwacja usług hotelarskich
  • obsługa gości w recepcji
  • marketing w hotelarstwie
  • kultura zawodu
  • pracownia służby pięter
  • pracownia usług dodatkowych
  • pracownia obsługi konsumenta
  • pracownia informatyczna w hotelarstwie
  • pracownia obsługi gościa w recepcji
  • pracownia języka obcego zawodowego
  • bezpieczeństwo i higiena pracy

  Kształcenie: Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wynika między innymi z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie, aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno-społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym. Aby skutecznie działać na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku, trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, znać branżę i nowoczesne trendy w niej występujące, ale jednocześnie pamiętać o świadczeniu tradycyjnej gościnności. Elementy te – to główne wymagania współczesnej branży hotelarskiej.
  Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy.

  Praktyka: 8 tygodni (280 godzin)

  Zatrudnienie: Obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, flaytele i inne. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

  TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

  Zawód: Technik Obsługi Turystycznej, symbol cyfrowy zawodu 422103
  Okres nauki: 5 lat - matura
  Tytuł zawodowy: Technik Organizacji Turystyki
  Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

  W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 4 letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów ogólno zawodowych:

  • podstawy turystyki
  • marketing usług turystycznych
  • geografia turystyczna
  • organizacja imprez i usług turystycznych
  • język obcy zawodowy
  • obsługa w turystyce
  • elementy rachunkowości w turystyce
  • obsługa informatyczna w turystyce
  • bezpieczeństwo i higiena pracy

  Kształcenie: Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu. W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego.

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1) organizowania działalności turystycznej;
  2) organizowania imprez i usług turystycznych;
  3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
  4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

  Praktyka: 8 tygodni (280 godzin)

  Zatrudnienie: biura podróży, jednostki obsługi ruchu turystycznego, placówki informacji turystycznej, administracja rządowa i samorządowa, obiekty noclegowe, biura organizatorów kongresów i konferencji.

  TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

  Zawód: Technik Organizacji Reklamy, symbol cyfrowy zawodu 333906
  Okres nauki: 4 lata - matura
  Tytuł zawodowy: Technik Organizacji Reklamy
  Podstawa programowa: gimnazjum

  Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia), a także rozsyłanie np. ulotek lub folderów prezentujących firmę. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.

  Praktyka: 4 tygodnie (160 godzin)

  Zatrudnienie: w agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach domach handlowych oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.


  Zajęcia w pracowni

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć  Warsztaty zawodowe w TVP w Gdańsku

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  Warsztaty w agencji reklamowej w Bydgoszczy

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  TECHNIK EKONOMISTA

  Zawód: Technik Ekonomista symbol cyfrowy zawodu 331403
  Okres nauki: 4 lata - matura
  Tytuł zawodowy: Technik Ekonomista i po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji - Technik Rachunkowości
  Podbudowa programowa: gimnazjum

  W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 3 letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów ogólnozawodowych obejmujących następujące przedmioty:

  • podstawy ekonomii,
  • ekonomika,
  • prawo,
  • rachunkowość,
  • działalność godpodarcza,
  • pracownia techniki biurowej,
  • pracownia ekonomiczna,
  • pracownia rachunkowości

  Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych, spółdzielczych organizowanych przez szkołę.

  Kształcenie: w tym profilu nadaje umiejętności podejmowania pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych, komórkach gospodarczych, organizacyjnych i finansowych oraz księgowych tych podmiotów. Umożliwia również podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

  Praktyka: 6 tygodni (240 godzin)

  Zatrudnienie: Wszystkie podmioty gospodarcze, komórki organizacyjne tych podmiotów, finansowe-księgowe, banki, urzędy skarbowe, instytucje ubezpieczeniowe.
  Zdobędziesz umiejętności prowadzenia małej przedsiębiorczości

  Dalsze kształcenie: w szkołach policealnych i na studiach.


  Zajęcia w pracowni

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć  Wycieczki tematyczne

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

  Warsztaty

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  Ekonomiści w telewizji

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  TECHNIK SPEDYTOR

  Zawód: Technik Spedytor, symbol cyfrowy zawodu 333108
  Okres nauki: 4 lata - matura
  Tytuł zawodowy: Technik Spedytor
  Podbudowa programowa: gimnazjum

  W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 3-letniego liceum ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów ogólnozawodowych, obejmujących następujące przedmioty:

  • podstawy transportu i spedycji,
  • podstawy prawa transportowego,
  • język obcy w działalności spedycyjnej,
  • organizacja transportu i spedycji,
  • obsługa działalności spedycyjnej,
  • technika biurowa.

  Kształcenie: Jest to zawód z przyszłością. Polska jest krajem o szczególnym położeniu tranzytowym, w którym zawód spedytora ma ogromne znaczenie o czym świadczą liczne oferty pracy. Jest to kierunek zachęcający do nauki języków obcych, gdyż rynek europejski jest obszarem o szeroko pojętej współpracy i ekspansji polskich firm. Zapotrzebowanie na ludzi ze znajomością języków obcych będzie wzrastało, a za tym też możliwości rozwoju zawodowego będą coraz większe. Również w naszym środowisku lokalnym działa wiele firm w branży transportowo-spedycyjnej.

  Praktyka: 4 tygodnie (160 godzin)

  Zatrudnienie: przedsiębiorstwa spedycyjne, przedsiębiorstwa pocztowe, porty morskie i lotnicze, przedsiębiorstwa transportu drogowego i kolejowego, przedsiębiorstwa kurierskie.


  Zajęcia w pracowni

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  Uczniowie na Gokardach

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  Warsztaty w Porcie Gdańskim

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  Spedytorzy na Targach Motoryzacyjnych

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

  Zawód: Technik Obsługi Turystycznej, symbol cyfrowy zawodu 422103
  Okres nauki: 4 lata - matura
  Tytuł zawodowy: Technik Obsługi Turystycznej
  Podbudowa programowa: gimnazjum

  W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 3-letniego liceum ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów ogólnozawodowych, obejmujących następujące przedmioty:

  • podstawy turystyki
  • podstawy działalności gospodarczej w turystyce
  • marketing usług turystycznych
  • geografia turystyczna
  • organizacja imprez i usług turystycznych
  • język obcy w turystyce
  • obsługa turystyczna
  • informacja turystyczna
  • obsługa informatyczna w turystyce

  Kształcenie: Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu. W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego.

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1) organizowania działalności turystycznej;
  2) organizowania imprez i usług turystycznych;
  3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
  4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

  Praktyka: 160 godzin (poza planem nauczania) + 320 godzin - łącznie 480 godz.

  Zatrudnienie: biura podróży, jednostki obsługi ruchu turystycznego, placówki informacji turystycznej, administracja rządowa i samorządowa, obiekty noclegowe, biura organizatorów kongresów i konferencji.


  Wycieczka do HERBARIUM Hotel&Spa

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  Targi Regionów i Produktów Turystycznych

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  Marsz po wodę

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

  kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


  TECHNIK HOTELARSTWA

  Zawód: Technik Hotelarstwa, symbol cyfrowy zawodu 422402
  Okres nauki: 4 lata - matura
  Tytuł zawodowy: Technik Hotelarstwa
  Podbudowa programowa: gimnazjum

  W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 3-letniego liceum ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów ogólnozawodowych, obejmujących następujące przedmioty:

  • podstawy hotelarstwa
  • działalność recepcji
  • organizacja pracy służby pięter
  • obsługa konsumenta
  • usługi dodatkowe w hotelarstwie
  • marketing usług hotelarskich
  • pracownia hotelarska
  • pracownia obsługi konsumenta
  • pracownia obsługi informatycznej

  Kształcenie: Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wynika między innymi z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie, aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno-społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym. Aby skutecznie działać na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku, trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, znać branżę i nowoczesne trendy w niej występujące, ale jednocześnie pamiętać o świadczeniu tradycyjnej gościnności. Elementy te – to główne wymagania współczesnej branży hotelarskiej.
  Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy.

  Praktyka: 320 godz. w kl. II i III

  Zatrudnienie: Obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, flaytele i inne. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.